Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

Nowy sprzęt dla Działu Fizjoterapii w Rzepinie

2015-05-15

Dział Fizjoterapii w Rzepinie od dzisiaj może użytkować nowy sprzęt. Masażer Aquavibron z zamkniętym obiegiem wody, 2 kozetki oraz taśmy rehabilitacyjne o łącznej wartości ok. 5 tys. złotych zakupiła Gmina Rzepin. Wyżej wymieniony sprzęt przekazał na ręce Prezesa Wojciecha Włodarskiego Za –ca Burmistrza Rzepina Krystian Pastuszak.

Dzięki specjalnemu aparatowi Aquavibron, przez który przepływa woda wytwarzająca drgania membrany w aplikatorze możemy wykonywać naszym pacjentom tzw. zabieg suchy. Aparat ten emituje drgania o częstotliwości od 30 do 3000 Hz. Mogą one, zwłaszcza w zakresie niskiej częstotliwości, mieć oddziaływanie zbliżone do masażu klasycznego.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Gminie Rzepin za sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego, który będzie służył pacjentom Działu Fizjoterapii w Rzepinie.

POWIATOWY PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2015-05-12

W dniu 9 maja 2015 roku nasz Szpital wziął udział w Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych. Osoby odwiedzające nasz namiot mogły skorzystać z:

- bezpłatnych porad personelu medycznego dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej,
- pokazu i instruktażu samokontroli jąder i samobadania piersi (pokaz na fantomach),
- bezpłatnego pomiaru poziomu cukru we krwi oraz pomiaru ciśnienia krwi,
- możliwości otrzymania ulotek i folderów związanych z ochroną zdrowia, zdrowym stylem życia oraz zdrową żywnością.
 
Ponadto obecni na pikniku ratownicy medyczni zaprezentowali przy pomocy fantomu zasady udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania, jak również opowiadali o swojej pracy. Niewątpliwie dużą atrakcją było zaprezentowanie nowo zakupionego ambulansu. Chętni mogli nawet zajrzeć do jego wnętrza.
 
W organizacji działania naszego stoiska pomagały dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” z Cybinki, którym serdecznie dziękujemy. Również Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Zielonej Górze przekazał materiały promocyjne i ulotki, które zostały rozdane zainteresowanym osobą.

AKADEMIA ZDROWIA - II SPOTKANIE

2015-05-12

Informujemy, że 24 czerwca 2015 roku o godz. 17.30 w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Zdrowia. Tym razem wykład pod tytułem: „Udział pracowników służb medycznych w procedurze „Niebieskie Karty” postępowanie w razie podejrzenia obrażeń u pacjenta spowodowanych przemocą domową” poprowadzi Adam Grochoła Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach. Spotkanie kierowane jest do wszystkich lekarzy Powiatu Słubickiego – których serdecznie zapraszamy.

RELACJA Z POŚWIĘCENIA KARETKI

2015-05-07

 

AKADEMIA ZDROWIA - SESJA LETNIA

2015-05-06

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl szkoleń oraz wymianę poglądów w zakresie ochrony zdrowia w powiecie słubickim. Pierwsze spotkanie będzie dotyczyło pierwotnej i wtórnej profilaktyki zakrzepowej. Wykład w tym temacie poprowadzi Pani Aleksandra Jaworucka – Kaczorowska, dr n. med. z Centrum Chirurgii i Stomatologii w Gorzowie Wlkp. Nasz Szpital bierze na siebie odpowiedzialność za realizację polityki i edukacji zdrowotnej. W szkoleniu uczestniczyć będą lekarze z naszego Szpitala oraz lekarze rodzinni prowadzący praktykę lekarską w naszym powiecie.

POŚWIĘCENIE NOWO ZAKUPIONEGO AMBULANSU

2015-04-30

24 kwietnia 2015 roku na terenie naszego Szpitala odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zakupionego ambulansu. Samochód marki Renault Master rok produkcji 2015, służył będzie mieszkańcom całego powiatu słubickiego jako karetka specjalistyczna, posiadająca na wyposażeniu nowoczesny sprzęt ratujący życie. Pojazd spełnia wszystkie wymogi i normy zarówno polskie jak i europejskie. Zakup ambulansu zrealizowany został ze środków własnych Szpitala oraz dofinansowany przez Gminę Słubice.

 

W uroczystości udział wzięli: Starosta Słubicki, Burmistrz Słubic, Prezes NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o.  , Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego oraz radna Rady Powiatu Krystyna Skubisz

Życzenia wielkanocne

2015-04-02

TRANSGRANICZNY PRACOWNIK W OCHRONIE ZDROWIA

2015-03-20

 W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielstwami różnych jednostek kształcących w zakresie sektora szkolnictwa medycznego. Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny ciągle wzrasta, dlatego poruszone zostały sposoby i metody kształcenia po obu stronach Odry. Główny nacisk położono na zdobywanie i kształcenie młodych ludzi w kierunkach ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. W założeniu ma to być projekt klastra edukacyjno-medycznego realizowanego na terenie powiatu słubickiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Słubicki – Piotr Łuczyński,

Wojciech Włodarski - Prezes NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach,

dr inż. Henryk Piekarski – Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą,

Aneta Sierko – dyrektor medycznej szkoły policealnej w Gorzowie,

Sören Bollmann - kierownik Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji.

PODZIĘKOWANIA

2015-03-19

 

 

 PODZIĘKOWANIA DLA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ OD KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CYBINCE

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA NA FACEBOOKU

2015-03-03

Miło jest nam poinformować Państwa, że na facebooku powstał profil naszego Oddziału Ginekologiczno – Położniczo- Noworodkowego „rooming in”. Profil utworzono z myślą o przyszłych mamach i pacjentkach, które przed wizytą w Oddziale chciałyby dowiedzieć się więcej o jego funkcjonowaniu, jak również zasięgnąć przydatnych informacji takich jak np. co ze sobą zabrać do szpitala. Jeśli mają Państwo pytania bądź chcą wyrazić swoją opinię zapraszamy.