Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

O nas

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitai im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z ograniczoną rozpoczęła swoją działalność medyczną z dniem
1 kwietnia 2011 roku.  Założycielem Spółki jest Powiat Słubicki. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku Spółka zapewnia mieszkańcom powiatu słubickiego i innym pacjentom chcącym korzystać z usług medycznych w Słubicach nieprzerwalne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczania dostępności, warunków i jakości poszczególnych rodzajów świadczeń w nie mniejszym zakresie niż wcześniej zapewniał to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000359690.
 
Spółce nadano numer statystyczny REGON 080445872
 
Siedziba Spółki mieści się w Słubicach, woj. Lubuskie przy ulicy Nadodrzańskiej 6.