Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Izba przyjęć

Izba Przyjęć znajduje się na parterze budynku przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Po rejestracji i podpisaniu zgody na proponowane zabiegi leczniczo-diagnostyczne, sanitariusz/pielęgniarka zaprowadza Pacjenta na właściwy oddział i przekazuje pod opiekę doświadczonego personelu medycznego.

Izba Przyjęć realizuje przyjęcia na:

  • Oddział Wewnętrzny,
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny,
  • Oddział Urazowo-ortopedyczny,
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy,
  • Oddział Pediatryczny,
  • Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym.

Planowane przyjęcia Pacjentów do Szpitala odbywają się w PUNKCIE PLANOWYCH PRZYJĘĆ w godz. od 7:25 do 15:00.

W celu ułatwienia współpracy i rozliczenia się z udzielonych porad w NFZ przypominamy o konieczności posiadania PESELU i aktualnego dowodu ubezpieczenia, bądź dostarczenia nam tych danych w ciągu 7 dni od daty porady.