Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Sprawny Powiat

Sprawny powiat - rehabilitacja aktywnych zawodowo

Celem głównym projektu jest wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

Kto może skorzystać z projektu?

Nasz projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (pracujących oraz bezrobotnych), przede wszystkim mieszkańców powiatu słubickiego.

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (pracujących oraz bezrobotnych), przede wszystkim mieszkańców powiatu słubickiego.

Jakie wsparcie oferujemy?

·         konsultacje fizjoterapeutyczne

·         zabiegi rehabilitacyjne

·         konsultacje lekarza medycyny pracy

·         konsultacje psychologiczne

·         szkolenia

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, od  1.06.2019 do 31.12.2020

·         drogą elektroniczną na adres:  sprawniwpracy@szpitalslubice.pl

·         pocztą na adres:  NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.,  ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

·         osobiście w dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie
 

Kontakt: Michał Matkowski, kierownik Działu Fizjoterapii

tel. 669 731 825

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie oraz do pobrania poniżej: