Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

SPRAWNI W PRACY

 O projekcie

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubuskiego, głównie mieszkańców powiatu słubickiego, w wieku aktywności zawodowej, pozostający w zatrudnieniu lub bez zatrudnienia którzy z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utrata pracy.

Celem głównym projektu jest profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczna schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów oraz skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne.

Program trwa od listopada 2018 do grudnia 2020r.

 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne

 

 

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej:

  • pozostający w zatrudnieniu, którzy z powodu schorzeń układu ruchu, skutków wypadków  przy pracy odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeniu utratą zdolności do pracy (także uczniowie szkół  o profilu zawodowym, odbywający praktykę zawodowa)
  • pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni) mający problemy z podjęciem zatrudnienia/ powrotem na rynek pracy na skutek choroby lu niepełnosprawności, u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy są pozytywne.

 

 Co obejmuje program 

 

W ramach programu uczestnicy skorzystają z:

  • zabiegów rehabilitacji medycznej zgodnie ze wskazaniami i przeciwskazaniami medycznymi w tym:

- zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki,

- ćwiczenia lecznicze,

- masaż leczniczy

  • dodatkowych form wsparcia tj:

- konsultacji lekarza medycyny pracy,

- konsultacji psychologa,

- szkoleń o tematyce ukierunkowanych  szczególnie na profilaktykę

zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

- Konsultacja lek. specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii po zakończonym cyklu rehabilitacji: ocena efektów (porównanie z oceną wcześniejszą - według tego samego schematu), decyzja o kontynuacji lub zakończeniu rehabilitacji.

 

Zabiegi w ramach poszczególnych etapów programu wykonywane będą wg. następującego harmonogramu:

Poniedziałek - 7.00 -17.00

Wtorek - 7.00 -17.00

Środa 7.00 -20.00

Czwartek 7.00 -20.00

Piątek 7.00 -17.00

Sobota -  I i III miesiąca 7.00 -11.00

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o programie, zasadach rekrutacji i inne związanych z projektem „Sprawni w pracy program rehabilitacji osób aktywnych zawodowo” można uzyskać:

 

 

  • poprzez kontakt z koordynatorem Michałem Matkowskim - Tel. 669 731 825

- wysyłając zapytanie na adres sprawniwpracy@szpitalslubice.pl

  • osobiście w Dziale fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie

 

 

Jak dostać się do programu- rekrutacja

Rekrutacja do programu ma charakter ciągły przez cały okres trwania projektu tj od 11.2018 do 31.12.2020

 

W celu skorzystania z programu należy dostarczyć zgłoszenie:

 

  • drogą elektroniczną na adres: sprawniwpracy@szpitalslubice.pl
  • pocztą na adres: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice
  • osobiście w dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie oraz do pobrania poniżej: