Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

MIŚ RATOWNIK W SZKOLE W SMOGÓRACH

2019-02-15

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc nasi ratownicy medyczni rozpoczęli już spotkania z najmłodszymi w ramach akcji pn. „Miś Ratownik”. W tym roku jako pierwsi w szkoleniu uczestniczyli uczniowie z klas 0-4 ze Smogór.  Przypominamy, że celem prowadzonej akcji jest nauka zasad postepowania w stanach zagrożenia życia, jednoczesne wskazanie prawidłowych wzorów postępowania w takich sytuacjach najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Zachęcamy wychowawców do zgłaszania przedszkoli i szkół do akcji „Miś Ratownik” prowadzonej przez nasz Szpital.

DZIŚ 11 LUTEGO, PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

2019-02-11

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa do apostołów, których posłał do szerzenia Ewangelii - aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości - są tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego. 

 
Światowy Dzień Chorego to święto ustanowione przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.
 
Choroba i związane z nią cierpienia nie omijają nikogo z nas. Są one przejmującym doświadczeniem, w którym poznajemy słabość własnej natury, ale jednocześnie ogrom nadziei i piękno życia. Wówczas także przekonujemy się niejednokrotnie o wartości nieocenionej pomocy, na jaką możemy liczyć ze strony najbliższych lub personelu medycznego.
 
Wszystkim chorym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, sił oraz wytrwałości w zmaganiu się z trudami dnia codziennego. Z myślą o pacjentach podejmujemy szereg działań mających na celu zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz dbamy o wysoką jakość usług medycznych w Naszym Szpitalu. 
 
Personelowi medycznemu Naszego Szpitala również życzymy hartu ducha, spokoju i wiary w to, że ich wiedza i praca jest tak ważna dla tak wielu, a ich codzienne przebywanie z chorymi jest powołaniem.

DO NASZEGO SZPITALA TRAFIŁ SPRZĘT Z WOŚPU

2019-01-25

Mowa tu o nowoczesnym pulsoksymetrze Radical-7 firmy Masimo wartym ponad 10 tyś złotych, który znalazł się na oddziale pediatrycznym naszej lecznicy. Aparat ten przeznaczony jest do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania funkcjonalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej, inaczej mówiąc nasycenie tlenu we krwi jest bardzo ważne i sprawdzenie przy każdych wypadkach. Serdecznie dziękujemy Fundacji za pulsoksymetr, który dotarł do nas w dniu wczorajszym, ale także za nieocenioną pomoc w postaci niezliczonej ilości otrzymanego dotychczas sprzętu ratującego zdrowie i życie pacjentów naszego szpitala. Jak już wcześniej pisaliśmy w podziękowaniu za te wszystkie dary, Prezes Zarządu wraz ze Starostą Słubickim zadeklarowali gotowość pomocy i wsparcia przy realizacji zabezpieczenia medycznego Pol’and’Rock Festival 2019 poprzez zadysponowanie na czas festiwalu doświadczonego zespołu ratowników medycznych, którzy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom wesprą bezpieczeństwo medyczne uczestników imprezy.

STOIMY MUREM ZA JURKIEM!!!

2019-01-16

STAROSTA SŁUBICKI I PREZES ZARZĄDU ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ

2019-01-10

 Z uwagi na wieloletnią owocną współpracę z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wzajemne zrozumienie, a także nieocenioną pomoc w postaci niezliczonej ilości otrzymanego sprzętu medycznego ratującego zdrowie i życie pacjentów słubickiego szpitala, a w szczególności tych najmłodszych, Starosta Słubicki wraz z Prezesem NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. zadeklarowali gotowość pomocy i wsparcia przy realizacji zabezpieczenia medycznego Pol’and’Rock Festival 2019, który odbędzie się w dniach od 1 do 3 sierpnia br. w Kostrzynie nad Odrą. Deklaracja pomocy opiera się na zadysponowaniu przez Szpital na czas festiwalu doświadczonego zespołu ratowników medycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem, którzy dzięki posiadanej wiedzy

i umiejętnościom wesprą bezpieczeństwo medyczne uczestników imprezy.

WESOŁYCH ŚWIĄT

2018-12-21

REJESTRACJA DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

2018-12-19

Informujemy, iż w dniach 27 -28 12.2018r. oraz 2.01.2019r. rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej odbywać się będzie w rejestracji ogólnej szpitala pod numerem telefonu 95 750 14 02 w godzinach od 7.30 do 15.00

 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE AMBULANSÓW

2018-12-19

Wczoraj  przed naszym szpitalem odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych ambulansów wraz z pełnym wyposażeniem. Jeden z nich został dofinansowany z środków Gminy Slubice, natomiast drugi dofinansowała Gmina Rzepin. Z uśmiechem na twarzy Burmistrzowie obu tych gmin oficjalnie przekazali kluczyki do karetek Kierownikowi Ratownictwa Medycznego-lek. spec. Romualdowi Dmytrowskiemu. W imieniu swoim jak i pacjentów serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych pomyślnych realizacji przedsięwzięć na rzecz gmin i ich mieszkańców

NOWY SPRZĘT NA SOR W RAMACH POiŚ!

2018-12-07

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych.

 

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa. Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu Ratownictwa Medycznego oraz poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w słubickim szpitalu, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Poprzez zaplanowane działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące, do świadczeń ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców, a także mieszkańców terenów przygranicznych, w ramach wymiany i współpracy transgranicznej.

 

Projekt ma także na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszych mieszkańców powiatu słubickiego poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów.

 

 Całkowity koszt realizacji Projektu – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 359 550,00 zł

Wkład własny Szpitala – 63 450,00 zł

Nowa jakość pracy na SOR-ze

 

Zakupiony w projekcie sprzęt służyć będzie przede wszystkim najmłodszym pacjentom. Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów. 

 

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.01.00-00-0307/18w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego 
i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji 
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.” W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KALINA- URODZONA W STULECIE!!!

2018-11-14

Przypominamy o wspaniałej akcji Fundacji PZU. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, PZU ufunduje wyprawki wszystkim dzieciom, które urodziły się 11 listopada 2018 roku.

W słubickim szpitalu, 11 listopada o godz. 10.15powitaliśmy na świecie Kalinkę Boronowicz. Dziewczynka, zdrowa i śliczna, waży 3080 gram i ma56 cm wzrostu. Szczęśliwa mama ucieszyła się z akcji, którą przygotowała Fundacja PZU. I jak wspomina, obydwie z córeczką miały szczęście, że rozwiązanie nastąpiło akurat w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. – W zasadzie prognozowany termin porodu zmieniał się przy każdej wizycie u lekarza – wspomina Magdalena Grzegorczyk, mama Kalinki. – Rozpiętość była duża, bo od 11 do 20 listopada – dodaje szczęśliwa mama. 

Jak się czują? – Wszystko poszło dobrze, mamy tutaj rewelacyjne warunki, wspaniałą opiekę, aż chciałoby się tutaj zostać – śmieje się M. Grzegorczyk, która jest wdzięczna personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego za opiekę w czasie pobytu w szpitalu.

Obu Paniom, mamie Magdalenie oraz urodzonej w Stulecie, Kalince, życzymy wszystkiego dobrego !!!