Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

REJESTRACJA DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

2018-12-19

Informujemy, iż w dniach 27 -28 12.2018r. oraz 2.01.2019r. rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej odbywać się będzie w rejestracji ogólnej szpitala pod numerem telefonu 95 750 14 02 w godzinach od 7.30 do 15.00

 

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE AMBULANSÓW

2018-12-19

Wczoraj  przed naszym szpitalem odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nowych ambulansów wraz z pełnym wyposażeniem. Jeden z nich został dofinansowany z środków Gminy Slubice, natomiast drugi dofinansowała Gmina Rzepin. Z uśmiechem na twarzy Burmistrzowie obu tych gmin oficjalnie przekazali kluczyki do karetek Kierownikowi Ratownictwa Medycznego-lek. spec. Romualdowi Dmytrowskiemu. W imieniu swoim jak i pacjentów serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych pomyślnych realizacji przedsięwzięć na rzecz gmin i ich mieszkańców

NOWY SPRZĘT NA SOR W RAMACH POiŚ!

2018-12-07

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych.

 

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa. Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu Ratownictwa Medycznego oraz poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w słubickim szpitalu, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Poprzez zaplanowane działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące, do świadczeń ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców, a także mieszkańców terenów przygranicznych, w ramach wymiany i współpracy transgranicznej.

 

Projekt ma także na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszych mieszkańców powiatu słubickiego poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów.

 

 Całkowity koszt realizacji Projektu – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 359 550,00 zł

Wkład własny Szpitala – 63 450,00 zł

Nowa jakość pracy na SOR-ze

 

Zakupiony w projekcie sprzęt służyć będzie przede wszystkim najmłodszym pacjentom. Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów. 

 

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.01.00-00-0307/18w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego 
i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji 
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.” W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KALINA- URODZONA W STULECIE!!!

2018-11-14

Przypominamy o wspaniałej akcji Fundacji PZU. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, PZU ufunduje wyprawki wszystkim dzieciom, które urodziły się 11 listopada 2018 roku.

W słubickim szpitalu, 11 listopada o godz. 10.15powitaliśmy na świecie Kalinkę Boronowicz. Dziewczynka, zdrowa i śliczna, waży 3080 gram i ma56 cm wzrostu. Szczęśliwa mama ucieszyła się z akcji, którą przygotowała Fundacja PZU. I jak wspomina, obydwie z córeczką miały szczęście, że rozwiązanie nastąpiło akurat w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. – W zasadzie prognozowany termin porodu zmieniał się przy każdej wizycie u lekarza – wspomina Magdalena Grzegorczyk, mama Kalinki. – Rozpiętość była duża, bo od 11 do 20 listopada – dodaje szczęśliwa mama. 

Jak się czują? – Wszystko poszło dobrze, mamy tutaj rewelacyjne warunki, wspaniałą opiekę, aż chciałoby się tutaj zostać – śmieje się M. Grzegorczyk, która jest wdzięczna personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego za opiekę w czasie pobytu w szpitalu.

Obu Paniom, mamie Magdalenie oraz urodzonej w Stulecie, Kalince, życzymy wszystkiego dobrego !!!

14 LISTOPADA ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY

2018-11-13

Dane za rok 2017 pokazują, że na świecie 425 milionów osób dorosłych (20-79 lat) żyło z cukrzycą, w Europie 58 milionów, a w Polsce – 3,24 mln chorych, z tego leczonych jest 2,24 mln osób, natomiast milion osób jest niezdiagnozowanych. Warto też zauważyć, że u 2,67 mln osób stwierdzono stan przedcukrzycowy (IGT). Cukrzyca kosztuje nas co najmniej 7,50 mld złotych rocznie.

Cukrzyca to przewlekła choroba ogólnoustrojowa charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy (cukru) we krwi. Schorzenie to wynika z defektu wydzielania lub działania insuliny. Przewlekłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi powoduje uszkodzenia różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, układu nerwowego, serca oraz naczyń krwionośnych. 
– Światowy Dzień Cukrzycy przypomina nam, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne – mówi dr n. med. Jerzy Piszka, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego słubickiej lecznicy. – W związku z tym polecamy wykonanie badań profilaktycznych wszystkim zainteresowanym i zapraszamy do naszego laboratorium – dodaje J. Piszka.

Zrób badania, nie czekaj!!!

***

Od 14 listopada nasze laboratorium wprowadza do cennika pakiet badań „CUKRZYCA”  w cenie 30,00 zł obejmującego badania glukozy, cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i LDL oraz ogólnego badania moczu (cena z pobraniem 32,50 zł).

Polecamy dodatkowo badanie: 

• hemoblobiny glikowanej HbA1c (retrospektywnego wskaźnika glikemii) w cenie 28,00 zł (bez kosztów pobrania),
• albuminurii (mikroalbuminurii), wyznacznika uszkodzenia nerek) w cenie 12,00 zł (zgodnej z cennikiem).

Akcja trwa do 31 grudnia 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2018-10-12

I znowu sukces! Pierwsze miejsce na liście rankingowej w województwie!

2018-10-03

Do naszej placówki trafi ponad 1,1 miliona złotych z Zarządu Województwa Lubuskiego. – Napisaliśmy projekt w ramach RPO Lubuskiego na rehabilitację zdrowotną osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Projekt rozpocznie się 1 listopada 2018 roku i trwać będzie 26 miesięcy. Obejmiemy wsparciem 700 osób – mieszkańców powiatu słubickiego. – Ważne jest również i to, że doposażymy nasz dział fizjoterapii w Rzepinie w nowoczesny sprzęt – opowiada Michał Matkowski, kierownik działu.

Oprócz tego na terenie powiatu odbędą się pikniki zdrowotne dla mieszkańców, podczas których będziemy informować o działaniach i rekrutować uczestników programu.

Już wkrótce dla naszych mieszkańców przygotujemy pełną informację o wsparciu, a także o tym, kto będzie mógł się zakwalifikować do udziału w programie.

 http://www.slubice.tv/wiadomosci/7667,szpital-w-slubicach-podpisal-umowe-na-doposazenie-

Wszystko dla naszych pacjentów!

2018-10-03

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. – Nasz szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa – wyjaśnia Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Zarządu. – Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

1 października w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została podpisana umowa na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” – Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. Jest to jeden z projektów realizowanych przez nasz szpital. Więcej w materiale HTS.

Podczas uroczystości w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisanych zostało 5 umów na dofinansowanie SOR-ów, na łączną kwotę 1,8 miliona złotych. Dotacje trafią doZielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Nowej Soli, Świebodzina i Słubic. – Łączny koszt naszego projektu to 423 tysiące złotych, z czego 15 % stanowi wkład własny szpitala – tłumaczy prezes.

W skali całego kraju kwota na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych wyniesie ok. 35 milionów złotych, a wsparciem objętych zostanie ponad 100 jednostek.

Nowy sprzęt – nowa jakość pracy na SOR-ze

Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. – Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów – mówi Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes szpitala.

W 2017 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił świadczeń zdrowotnych dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży. Na terenie szpitala znajduje się oddział pediatryczny obsługujący pacjentów z ościennych powiatów i z zagranicy. – Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów – wyjaśnia M. Krasowska-Marczyk.

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po podpisaniu umowy Prezes Zarządu oficjalnie wręczyła „czek” na dofinansowanie zakupu sprzętu dla dzieci kierownikowi SOR – lek. spec. Romualdowi Dmytrowskiemu oraz Pielęgniarce Oddziałowej – Urszuli Bochnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

UMOWA NA DOPOSAŻENIE SOR PODPISANA! ZACZYNAMY DZIAŁAĆ!!!

2018-10-01

W dniu dzisiejszym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w obecności Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.”

 
- Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. – Dzisiaj podpisaliśmy umowę, i od razu zabieramy się za realizację – dodaje. 
 
- Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to już kolejny projekt, którego realizacja przez szpital wpłynie na poprawę warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców – dodaje w imieniu Pracowników spółki - Maciej Jabłoński, obecny przy podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 
Więcej informacji już wkrótce.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEKARZA

2018-10-01