Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2018-10-12

I znowu sukces! Pierwsze miejsce na liście rankingowej w województwie!

2018-10-03

Do naszej placówki trafi ponad 1,1 miliona złotych z Zarządu Województwa Lubuskiego. – Napisaliśmy projekt w ramach RPO Lubuskiego na rehabilitację zdrowotną osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Projekt rozpocznie się 1 listopada 2018 roku i trwać będzie 26 miesięcy. Obejmiemy wsparciem 700 osób – mieszkańców powiatu słubickiego. – Ważne jest również i to, że doposażymy nasz dział fizjoterapii w Rzepinie w nowoczesny sprzęt – opowiada Michał Matkowski, kierownik działu.

Oprócz tego na terenie powiatu odbędą się pikniki zdrowotne dla mieszkańców, podczas których będziemy informować o działaniach i rekrutować uczestników programu.

Już wkrótce dla naszych mieszkańców przygotujemy pełną informację o wsparciu, a także o tym, kto będzie mógł się zakwalifikować do udziału w programie.

 http://www.slubice.tv/wiadomosci/7667,szpital-w-slubicach-podpisal-umowe-na-doposazenie-

Wszystko dla naszych pacjentów!

2018-10-03

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. – Nasz szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa – wyjaśnia Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Zarządu. – Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

1 października w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została podpisana umowa na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” – Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. Jest to jeden z projektów realizowanych przez nasz szpital. Więcej w materiale HTS.

Podczas uroczystości w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisanych zostało 5 umów na dofinansowanie SOR-ów, na łączną kwotę 1,8 miliona złotych. Dotacje trafią doZielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Nowej Soli, Świebodzina i Słubic. – Łączny koszt naszego projektu to 423 tysiące złotych, z czego 15 % stanowi wkład własny szpitala – tłumaczy prezes.

W skali całego kraju kwota na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych wyniesie ok. 35 milionów złotych, a wsparciem objętych zostanie ponad 100 jednostek.

Nowy sprzęt – nowa jakość pracy na SOR-ze

Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. – Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów – mówi Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes szpitala.

W 2017 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił świadczeń zdrowotnych dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży. Na terenie szpitala znajduje się oddział pediatryczny obsługujący pacjentów z ościennych powiatów i z zagranicy. – Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów – wyjaśnia M. Krasowska-Marczyk.

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po podpisaniu umowy Prezes Zarządu oficjalnie wręczyła „czek” na dofinansowanie zakupu sprzętu dla dzieci kierownikowi SOR – lek. spec. Romualdowi Dmytrowskiemu oraz Pielęgniarce Oddziałowej – Urszuli Bochnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

UMOWA NA DOPOSAŻENIE SOR PODPISANA! ZACZYNAMY DZIAŁAĆ!!!

2018-10-01

W dniu dzisiejszym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w obecności Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.”

 
- Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. – Dzisiaj podpisaliśmy umowę, i od razu zabieramy się za realizację – dodaje. 
 
- Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to już kolejny projekt, którego realizacja przez szpital wpłynie na poprawę warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców – dodaje w imieniu Pracowników spółki - Maciej Jabłoński, obecny przy podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 
Więcej informacji już wkrótce.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEKARZA

2018-10-01

Z serca dla serca

2018-09-24

Światowy Dzień Serca to okazja, żeby się zrobić coś dla swojego zdrowia. Warto pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych, gdyż choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci w naszym kraju – niemal co drugi Polak umiera z ich powodu.

Na rozwój chorób układu krążenia mają wpływ liczne czynniki, ale wiele z nich można wyeliminować, wystarczy wprowadzić pewne zmiany w stylu życia, aby ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. A do tego regularne badania!

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz szpital oferuje Państwu badania w promocyjnych cenach. Pakiet badań „SERCE” obejmuje cholesterol, i jego frakcje HDL i LDL, trójglicerydy oraz poziom glukozy. Do tego oferujemy badanie pro-BNP (marker niewydolności lewokomorowej serca). – Jest to zestaw badań, który umożliwia ocenę zagrożenia naszego stanu zdrowia chorobami cywilizacyjnymi związanymi z układem krążenia – mówi dr n. med. Jerzy Piszka, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego słubickiego szpitala.

Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach, dodaje, że najprostsze badanie krwi potrafi ocenić stan naszego zdrowia. – Zapominamy, że system ochrony zdrowia, w tym leczenie szpitalne ma tylko 10% wpływu na nasze zdrowie. Tak naprawdę o naszym zdrowiu w ponad 53% decydujemy my sami poprzez swoje zachowania, a przede wszystkim przez prewencję – mówi M. Krasowska-Marczyk.

Pakiet „SERCE” – koszt 28,00 zł

Pro-BNP – koszt 85,00 zł

Promocja trwa od 24 września do 31 października 2018 roku.

NASZ TABOR DOFINANSOWANY KOLEJNĄ DOTACJĄ Z SAMORZĄDU!

2018-09-19

250 tysięcy złotych Gmina Rzepin przekazała na zakup nowej karetki. Umowa podpisana została 18 września w Urzędzie Miejskim. Gminę Rzepin reprezentował burmistrz Sławomir Dudzis oraz p. o. skarbnika Jolanta Maliszewska. Naszą lecznicę reprezentowali Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Zarządu szpitala, dr Jarosław Buksa p.o. Naczelnego Lekarza Szpitala oraz Małgorzata Żukrowska koordynatorka ratownictwa medycznego.

Małgorzata Żukrowska, koordynatorka ratownictwa w Słubicach, nie kryje radości. – Takie wsparcie to dla nas ratowników wspaniała wiadomość. Nowoczesna karetka, a dodatkowo najwyższej jakości sprzęt, zdecydowanie usprawnią pracę ratowników – wyjaśniła M. Żukrowska. – Nowy sprzęt służyć będzie ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców przede wszystkim gminy Rzepin. Wroku 2017 ratownicy w Rzepinie byli wzywani 1184 razy, a od początku roku do  sierpnia 2018, odnotowaliśmy już 878 wyjazdów. Tylko w  sierpniu mieliśmy 114  wezwań – dodaje koordynatorka.

Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes słubickiej lecznicy, bardzo cieszy się z przekazanej dotacji, bo każda pomoc szpitalowi zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy i całego naszego regionu. – W imieniu własnym, zarządu szpitala, a także personelu medycznego chcę bardzo podziękować za dotację. Cieszę się, że burmistrz oraz radni gminy Rzepin podjęli taką decyzję. To cenna inicjatywa, gdyż zakup nowej karetki tylko ze środków własnych szpitala byłby niemożliwy – dodała M. Krasowska-Marczyk.

Prezes Zarządu wyjaśniła także, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zabezpieczają 4 zespoły ratownictwa medycznego, a na terenie powiatu stacjonuje także karetka "S".

Nowa karetka – radość ratowników medycznych i bezpieczeństwo mieszkańców

2018-09-13

350 tysięcy – taką kwotę gmina Słubice przekazała słubickiej lecznicy, aby wesprzeć zakup nowoczesnej karetki. Pozostałą kwotę szpital pokryje ze środków własnych. Jak wyjaśniła Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes szpitala, tabor słubickiej lecznicy jest już mocno wyeksploatowany. – Bez wsparcia finansowego gminy Słubice, nie byłoby możliwe zakupienie nowej karetki, z najnowszej jakości sprzętem do ratowania zdrowia i życia mieszkańców. Bardzo dziękuję burmistrzowi i radnym, że podjęli taką decyzję – powiedziała prezes.

12 września w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie pomiędzy gminą Słubice a słubickim szpitalem. Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes słubickiej lecznicy, bardzo cieszy się z przekazanej dotacji, bo każda pomoc szpitalowi zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy. – Doceniamy wsparcie burmistrza Słubic i radnych gminnych, że podjęli taką decyzję – skierowała słowa podziękowania na ręce burmistrza Tomasza Ciszewicza.

Nowy sprzęt służyć będzie mieszkańcom gminy Słubice. – Zdrowie jest wartością największą – mówił podczas spotkania burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Na spotkaniu obecna była także Małgorzata Żukrowska, koordynatorka ratownictwa medycznego w słubickim szpitalu, która opowiadała o wyposażeniu karetki. Będzie to najwyższej jakości sprzęt, który usprawni pracę słubickich ratowników. – Jakość sprzętu jest bardzo ważna. Do tego dochodzą niewielkie gabaryty i waga, co znacznie ułatwi nam pracę – podkreślała M. Żukrowska.

Nowoczesna karetka wyposażona zostanie w najnowszej generacji defibrylator, który zastąpi dotychczas używany przestarzały już sprzęt do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Karetka zostanie wyposażona także w specjalne krzesło na gąsienicach. – Takie rozwiązanie ułatwi transport chorych z mieszkania do karetki, w szczególności z lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach – dodaje M. Żukrowska.

NOWY SZPRZĘT OD WOŚP

2018-09-11

90 tysięcy złotych – to wartość nowego zestawu do resuscytacji, i kolejny podarunek od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt trafił 10 września na Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy naszego szpitala.

Zestaw do resuscytacji – cieplarki Panda iRes i Giraffe, to nowoczesna aparatura medyczna, która ułatwi diagnozowanie noworodków od pierwszych chwil życia. – Ułatwi pracę personelowi na sali porodowej oraz na oddziale intensywnej opieki noworodkowej – wyjaśnia Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego słubickiego szpitala.
Nowy sprzęt to nowa jakość usług na oddziale.- dodaje Małgorzata Krasowska -Marczyk Prezes Zarządu. Mamy już sporo sprzętów od Fundacji WOŚP i bardzo dziękujemy za kolejny dar – mówi Jolanta Kaznocha, położna oddziałowa. – Zestaw do resuscytacji wstawimy do sali porodowej, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych – dodaje. Oddziałowa zaprasza pacjentki do naszego szpitala i jednocześnie podkreśla kameralną atmosferę panującą na oddziale. – Przyjeżdżają do nas pacjentki z całego województwa. I coraz częściej słyszymy, że ktoś wcześniej polecił nasz oddział. To bardzo miłe i budujące – opowiada J. Kaznocha. – Dla nas jest nagrodą, że coraz więcej pacjentek decyduje się na poród w naszym szpitalu. Chwalą atmosferę, spokój, a przede wszystkim nasz personel i elastyczne podejście do każdej rodzącej – dodaje.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspiera słubicką lecznicę już po raz kolejny. Warto wspomnieć, że w maju na Odział Pediatryczny trafiło 5 łóżeczek wraz z nowymi szafkami dla starszych dzieci. W kwietniu oddział wzbogacił się o 8 nowoczesnych łóżeczek wraz z materacami, szafkami i stojakami na kroplówkę. Natomiast w lutym oddział wyposażony został w lokalizator naczyń krwionośnych.
Dziękujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

NOWE USG W NASZYM SZPITALU!!!

2018-07-27

Gdy okazało się, że USG znajdujące się na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, przestało spełniać swoją rolę, Zarząd Szpitala podjął decyzję o zakupie dwóch ultrasonografów ze środków własnych. – Nowe USG pokrywa całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii – wyjaśnia Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego słubickiego szpitala.

Jeden z zakupionych ultrasonografów znajduje się na oddziale, drugi w poradni ginekologiczno-położniczej. – Nowy sprzęt to same atuty – jakość obrazu, uniwersalność, niezawodna ergonomia – mówi J. Maziuk. – Jest nowoczesny, prosty w obsłudze, o niewielkich gabarytach. Na tle sprzętów o podobnych parametrach wypada bardzo korzystnie – dodaje.

Nowe USG pokrywa całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii. Warto wspomnieć, że aparat współpracuje z głowicami:

  • convex do badań jamy brzusznej,
  • liniowymi do naczyń i narządów powierzchownych,
  • sektorowymi phased-array do echokardiografii przezklatkowej,
  • endokawitarnymi do badań waginalnych i rektalnych,
  • różnego typu głowicami śródoperacyjnymi.

Jak wyjaśnia Jerzy Giża, lekarz ginekolog pracujący na oddziale i w poradni słubickiej lecznicy, dzisiaj USG to podstawa. – Wszystkie parametry, np. u kobiety ciężarnej, możemy ustalić podczas jednego badania. A dzięki temu możemy upewnić się, że ciąża rozwija się prawidłowo i maleństwu nic nie zagraża – dodaje J. Giża.