Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

Nowa karetka – radość ratowników medycznych i bezpieczeństwo mieszkańców

2018-09-13

350 tysięcy – taką kwotę gmina Słubice przekazała słubickiej lecznicy, aby wesprzeć zakup nowoczesnej karetki. Pozostałą kwotę szpital pokryje ze środków własnych. Jak wyjaśniła Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes szpitala, tabor słubickiej lecznicy jest już mocno wyeksploatowany. – Bez wsparcia finansowego gminy Słubice, nie byłoby możliwe zakupienie nowej karetki, z najnowszej jakości sprzętem do ratowania zdrowia i życia mieszkańców. Bardzo dziękuję burmistrzowi i radnym, że podjęli taką decyzję – powiedziała prezes.

12 września w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie pomiędzy gminą Słubice a słubickim szpitalem. Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes słubickiej lecznicy, bardzo cieszy się z przekazanej dotacji, bo każda pomoc szpitalowi zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy. – Doceniamy wsparcie burmistrza Słubic i radnych gminnych, że podjęli taką decyzję – skierowała słowa podziękowania na ręce burmistrza Tomasza Ciszewicza.

Nowy sprzęt służyć będzie mieszkańcom gminy Słubice. – Zdrowie jest wartością największą – mówił podczas spotkania burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Na spotkaniu obecna była także Małgorzata Żukrowska, koordynatorka ratownictwa medycznego w słubickim szpitalu, która opowiadała o wyposażeniu karetki. Będzie to najwyższej jakości sprzęt, który usprawni pracę słubickich ratowników. – Jakość sprzętu jest bardzo ważna. Do tego dochodzą niewielkie gabaryty i waga, co znacznie ułatwi nam pracę – podkreślała M. Żukrowska.

Nowoczesna karetka wyposażona zostanie w najnowszej generacji defibrylator, który zastąpi dotychczas używany przestarzały już sprzęt do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Karetka zostanie wyposażona także w specjalne krzesło na gąsienicach. – Takie rozwiązanie ułatwi transport chorych z mieszkania do karetki, w szczególności z lokali znajdujących się na wyższych kondygnacjach – dodaje M. Żukrowska.

NOWY SZPRZĘT OD WOŚP

2018-09-11

90 tysięcy złotych – to wartość nowego zestawu do resuscytacji, i kolejny podarunek od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt trafił 10 września na Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy naszego szpitala.

Zestaw do resuscytacji – cieplarki Panda iRes i Giraffe, to nowoczesna aparatura medyczna, która ułatwi diagnozowanie noworodków od pierwszych chwil życia. – Ułatwi pracę personelowi na sali porodowej oraz na oddziale intensywnej opieki noworodkowej – wyjaśnia Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego słubickiego szpitala.
Nowy sprzęt to nowa jakość usług na oddziale.- dodaje Małgorzata Krasowska -Marczyk Prezes Zarządu. Mamy już sporo sprzętów od Fundacji WOŚP i bardzo dziękujemy za kolejny dar – mówi Jolanta Kaznocha, położna oddziałowa. – Zestaw do resuscytacji wstawimy do sali porodowej, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych – dodaje. Oddziałowa zaprasza pacjentki do naszego szpitala i jednocześnie podkreśla kameralną atmosferę panującą na oddziale. – Przyjeżdżają do nas pacjentki z całego województwa. I coraz częściej słyszymy, że ktoś wcześniej polecił nasz oddział. To bardzo miłe i budujące – opowiada J. Kaznocha. – Dla nas jest nagrodą, że coraz więcej pacjentek decyduje się na poród w naszym szpitalu. Chwalą atmosferę, spokój, a przede wszystkim nasz personel i elastyczne podejście do każdej rodzącej – dodaje.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspiera słubicką lecznicę już po raz kolejny. Warto wspomnieć, że w maju na Odział Pediatryczny trafiło 5 łóżeczek wraz z nowymi szafkami dla starszych dzieci. W kwietniu oddział wzbogacił się o 8 nowoczesnych łóżeczek wraz z materacami, szafkami i stojakami na kroplówkę. Natomiast w lutym oddział wyposażony został w lokalizator naczyń krwionośnych.
Dziękujemy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

NOWE USG W NASZYM SZPITALU!!!

2018-07-27

Gdy okazało się, że USG znajdujące się na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym, przestało spełniać swoją rolę, Zarząd Szpitala podjął decyzję o zakupie dwóch ultrasonografów ze środków własnych. – Nowe USG pokrywa całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii – wyjaśnia Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego słubickiego szpitala.

Jeden z zakupionych ultrasonografów znajduje się na oddziale, drugi w poradni ginekologiczno-położniczej. – Nowy sprzęt to same atuty – jakość obrazu, uniwersalność, niezawodna ergonomia – mówi J. Maziuk. – Jest nowoczesny, prosty w obsłudze, o niewielkich gabarytach. Na tle sprzętów o podobnych parametrach wypada bardzo korzystnie – dodaje.

Nowe USG pokrywa całe spektrum zastosowań klinicznych ultrasonografii. Warto wspomnieć, że aparat współpracuje z głowicami:

 • convex do badań jamy brzusznej,
 • liniowymi do naczyń i narządów powierzchownych,
 • sektorowymi phased-array do echokardiografii przezklatkowej,
 • endokawitarnymi do badań waginalnych i rektalnych,
 • różnego typu głowicami śródoperacyjnymi.

Jak wyjaśnia Jerzy Giża, lekarz ginekolog pracujący na oddziale i w poradni słubickiej lecznicy, dzisiaj USG to podstawa. – Wszystkie parametry, np. u kobiety ciężarnej, możemy ustalić podczas jednego badania. A dzięki temu możemy upewnić się, że ciąża rozwija się prawidłowo i maleństwu nic nie zagraża – dodaje J. Giża.

Modelowa współpraca Frankfurt nad Odrą – Słubice

2018-07-23

Po wielu latach jest szansa na rozpoczęcie współpracy transgranicznej w obszarze ratownictwa medycznego. Polskie zespoły ratunkowe nie mają dotychczas, w przeciwieństwie do niemieckich, uprawnień do przekroczenia granic – po stronie polskiej przepisy na poziomie centralnym nie uwzględniały rozwiązań transgranicznych. Dlatego obywatele Niemiec, którzy znaleźli się po polskiej stronie i potrzebują pomocy medycznej, przewożeni są do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słubicach, skąd odbierają ich niemieckie służby ratunkowe.

19 lipca w słubickim szpitalu odbyło się spotkanie Bożeny Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z Małgorzatą Krasowską-Marczyk, prezes słubickiego szpitala oraz Lekarzem Naczelnym Szpitala dr Jarosławem Buksą.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza Słubic, Roman Siemiński. Spotkanie dotyczyło Porozumienia o współpracy w ramach projektu pilotażowego „Region modelowy Frankfurt nad Odrą – Słubice” oraz realizacji Umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. – Ze względu na szereg zmian, najpierw w niemieckich przepisach, a obecnie w polskim ustawodawstwie w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz konieczności dopracowania spraw technicznych, podpisanie i wdrożenie Porozumienia przewidywane jest od 1 kwietnia przyszłego roku – wyjaśniła B. Chudak.

Szpital przy granicy

Po podpisaniu Porozumienia polskie ZRM będą mogły brać udział w akcjach ratowniczych po niemieckiej stronie i przewozić pacjentów do „najbliższego i właściwego ze względu na stan pacjenta podmiotu leczniczego” – zgodnie z dyspozycją Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Gorzowie Wlkp. lub odpowiednio dyspozytorni we Frankfurcie.

Podczas rozmowy Lekarz Naczelny Szpitala poruszył tematy specyfiki pracy Szpitala w Słubicach. Jest to związane z nadgranicznym położeniem placówki i przekłada się na istotne  problemy – generuje obciążenia finansowe, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niemiecka telewizja i nowa karetka

Kiedy w naszym szpitalu toczyły się rozmowy, niemiecka telewizja Rundfunk Berlin-Brandenburg nagrywała reportaż nt. współpracy transgranicznej. Kręcono sceny, w których niemiecki zespół ratownictwa odbiera ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słubicach, obywatela Niemiec z podejrzeniem udaru. Obecnie Polskie Zespoły Ratownictwa Medycznego nie mają uprawnień do przekroczenia granicy. Dlatego, jeżeli pomocy potrzebują obywatele Niemiec, którzy znaleźli się w po polskiej stronie granicy, wsparcia na miejscu zdarzenia udzielają polskie ZRM, a następnie przewożą pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słubicach, skąd odbierają go niemieckie służby ratunkowe.

W ramach przygotowań do transgranicznej współpracy, pomoc zaoferowała także gmina Słubice. Obecny na spotkaniu Roman Siemiński, zastępca burmistrza Słubic, potwierdził  działania Burmistrza Słubic i Rady Miejskiej deklarując wsparcie dla Szpitala w postaci dotacji na zakup karetki.

NOWA NORMA - certyfikat ISO w Szpitalu.

2018-07-06

To zwieńczenie ciężkiej pracy, która trwała prawie rok. Przygotowania do dostosowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami nowej normy PE-EN ISO 9001:2015 rozpoczęły się w naszym Szpitalu w październiku 2017 roku i zakończyły niezależnym audytem zewnętrznym. Audyt przeprowadzony został przez przedstawicieli jednostki certyfikującej TUV NORD i obejmował wszystkie szczeble zarządzania placówką, systemy i normy jakości, a także wewnętrzne procedury. Wdrożenie nowych wymagań normy polegało m. in. na opracowaniu i zastosowaniu procedur zarządzania ryzykiem we wszystkich obszarach działalności naszego Szpitala.

Celem audytu było sprawdzenie, czy funkcjonujący w Szpitalu system zarządzania jakością realizowany jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,a także jak realizowane są zaplanowane działania na rzecz doskonalenia tego systemu.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych Pracowników. Za ogromny wkład pracy i zaangażowanie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali Szpital w dążeniu do uzyskania pozytywnego wyniku audytu i podnoszenia jakości.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2018-06-29

Udogodnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności!

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością:
• ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej);
• ze świadczeń medycznych w szpitalach;
• z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach;
• ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
Więcej informacji znajdziecie Państwo lubuskiego oddziału NFZ. 
http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/5977/Rehabilitacja_osob_ze_znacznym_stopniem_niepelnosprawnosci/

GINEKOLOG ROKU- lI MIEJSCE DLA JANUSZA MAZIUKA!!!

2018-06-29

Brawo! Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego naszego szpitala, zajął II miejsce w rankingu wojewódzkim plebiscytu HIPOKRATES LUBUSKI 2018, w kategorii Ginekolog Roku.

Serdecznie gratulujemy!
Wręczenie nagród odbędzie się w piątek, 29 czerwca o godz. 15 w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
Więcej informacji: http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/a/lubuski-hipokrates-2018-final-wojewodzki-ginekolog-roku,13267775/

RODZICU, ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO ONLINE!!!

2018-06-20

1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie. Wystarczy Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – mogą to zrobić tradycyjnie w urzędzie lub skorzystać z nowoczesnej usługi nie wychodząc z domu.

Jak to zrobić? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Aby zarejestrować dziecko, przejdź 5 prostych kroków:

 1. oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka;
 2. sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica;
 3. wpisujesz dane dziecka;
 4. wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną);
 5. podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL.

Szczegółowy opis procesu rejestracji, oraz informacje o kolejnych planowanych zmianach znajdziecie Państwo w załączonym komunikacie.

ZADBAJ O SWOJĄ TARCZYCĘ

2018-06-19

Choroby tarczycy są dużym problemem zdrowotnym. Najczęściej mamy do czynienia z niewydolnością lub nadczynnością – mówi dr n. med. Mieczysław Płończak, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych słubickiego szpitala.

Tarczyca to narząd, który odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu, dlatego warto pamiętać o diagnozowaniu jego funkcjonowania i regularnym badaniu. – Chcemy zachęcić mieszkańców do skorzystania z naszej oferty, ponieważ wczesne wykrycie zmian i wdrożenie leczenia może cofnąć lub zatrzymać proces choroby – wyjaśnia dr n. med. Jerzy Piszka, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego słubickiej lecznicy.

Akcja promocyjna trwać będzie do 30 czerwca i przygotowana została z okazji Światowego Dnia Tarczycy. Więcej informacji w materiale telewizji HTS Słubice:

http://www.slubice.tv/wiadomosci/7411,zbadaj-swoja-tarczyce

HIPOKRATES LUBUSKI 2018 – głosujmy na naszych!

2018-06-14

Trwa plebiscyt organizowany przez „Gazetę Lubuską” i Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego celem jest uhonorowanie najbardziej cenionych lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także najlepszych, zdaniem pacjentów, placówek medycznych.

Ze strony naszego szpitala o głosy walczą 3 osoby:

 • Dorota Górecka, naczelna pielęgniarka placówki. Jest pielęgniarką z powołania, od 33 lat pracuje w słubickim szpitalu. Od początku na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Od 2000 roku jest naczelną pielęgniarką jednostki. Ukończyła pielęgniarskie studia magisterskie, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz w obszarze zarządzania systemami jakości. Posiada także specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego. Zawsze pomocna i życzliwa, a dobro pacjentów jest dla niej wartością nadrzędną. Działa na rzecz społeczności lokalnej – jest wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, jest wolontariuszką w Hospicjum Domowym św. Wincentego a’Paulo.

 

 • Janusz Maziuk, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego

 

 • Jerzy Giża, lekarz ginekolog słubickiego szpitala.

 

Jak głosować?

Głosowanie będzie trwać do piątku, 15 czerwca do godz. 21. Głosujemy wysyłając SMS pod nr 72355 o treści:

 

 • Dorota Górecka GL.38
 • Janusz Maziuk GLG.29
 • Jerzy Giża GLG.30


Zwycięzcy zdobędą tytuły i nagrody oraz awansują do wojewódzkiego finału zachowując zdobyte głosy.

Więcej:http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/a/hipokrates-lubuski-2018-powiat-slubicki-aktualne-wyniki,13206830/

Głosujmy i pomóżmy personelowi naszego szpitala przejść do kolejnego etapu konkursu!