Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

NOWY SPRZĘT NA SOR W RAMACH POiŚ!

2018-12-07

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych.

 

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa. Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu Ratownictwa Medycznego oraz poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w słubickim szpitalu, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Poprzez zaplanowane działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące, do świadczeń ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców, a także mieszkańców terenów przygranicznych, w ramach wymiany i współpracy transgranicznej.

 

Projekt ma także na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszych mieszkańców powiatu słubickiego poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów.

 

 Całkowity koszt realizacji Projektu – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 423 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 359 550,00 zł

Wkład własny Szpitala – 63 450,00 zł

Nowa jakość pracy na SOR-ze

 

Zakupiony w projekcie sprzęt służyć będzie przede wszystkim najmłodszym pacjentom. Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów. 

 

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.01.00-00-0307/18w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie 
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego 
i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji 
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.” W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KALINA- URODZONA W STULECIE!!!

2018-11-14

Przypominamy o wspaniałej akcji Fundacji PZU. W związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, PZU ufunduje wyprawki wszystkim dzieciom, które urodziły się 11 listopada 2018 roku.

W słubickim szpitalu, 11 listopada o godz. 10.15powitaliśmy na świecie Kalinkę Boronowicz. Dziewczynka, zdrowa i śliczna, waży 3080 gram i ma56 cm wzrostu. Szczęśliwa mama ucieszyła się z akcji, którą przygotowała Fundacja PZU. I jak wspomina, obydwie z córeczką miały szczęście, że rozwiązanie nastąpiło akurat w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. – W zasadzie prognozowany termin porodu zmieniał się przy każdej wizycie u lekarza – wspomina Magdalena Grzegorczyk, mama Kalinki. – Rozpiętość była duża, bo od 11 do 20 listopada – dodaje szczęśliwa mama. 

Jak się czują? – Wszystko poszło dobrze, mamy tutaj rewelacyjne warunki, wspaniałą opiekę, aż chciałoby się tutaj zostać – śmieje się M. Grzegorczyk, która jest wdzięczna personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego za opiekę w czasie pobytu w szpitalu.

Obu Paniom, mamie Magdalenie oraz urodzonej w Stulecie, Kalince, życzymy wszystkiego dobrego !!!

14 LISTOPADA ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY

2018-11-13

Dane za rok 2017 pokazują, że na świecie 425 milionów osób dorosłych (20-79 lat) żyło z cukrzycą, w Europie 58 milionów, a w Polsce – 3,24 mln chorych, z tego leczonych jest 2,24 mln osób, natomiast milion osób jest niezdiagnozowanych. Warto też zauważyć, że u 2,67 mln osób stwierdzono stan przedcukrzycowy (IGT). Cukrzyca kosztuje nas co najmniej 7,50 mld złotych rocznie.

Cukrzyca to przewlekła choroba ogólnoustrojowa charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy (cukru) we krwi. Schorzenie to wynika z defektu wydzielania lub działania insuliny. Przewlekłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi powoduje uszkodzenia różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, układu nerwowego, serca oraz naczyń krwionośnych. 
– Światowy Dzień Cukrzycy przypomina nam, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne – mówi dr n. med. Jerzy Piszka, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego słubickiej lecznicy. – W związku z tym polecamy wykonanie badań profilaktycznych wszystkim zainteresowanym i zapraszamy do naszego laboratorium – dodaje J. Piszka.

Zrób badania, nie czekaj!!!

***

Od 14 listopada nasze laboratorium wprowadza do cennika pakiet badań „CUKRZYCA”  w cenie 30,00 zł obejmującego badania glukozy, cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i LDL oraz ogólnego badania moczu (cena z pobraniem 32,50 zł).

Polecamy dodatkowo badanie: 

• hemoblobiny glikowanej HbA1c (retrospektywnego wskaźnika glikemii) w cenie 28,00 zł (bez kosztów pobrania),
• albuminurii (mikroalbuminurii), wyznacznika uszkodzenia nerek) w cenie 12,00 zł (zgodnej z cennikiem).

Akcja trwa do 31 grudnia 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2018-10-12

I znowu sukces! Pierwsze miejsce na liście rankingowej w województwie!

2018-10-03

Do naszej placówki trafi ponad 1,1 miliona złotych z Zarządu Województwa Lubuskiego. – Napisaliśmy projekt w ramach RPO Lubuskiego na rehabilitację zdrowotną osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Projekt rozpocznie się 1 listopada 2018 roku i trwać będzie 26 miesięcy. Obejmiemy wsparciem 700 osób – mieszkańców powiatu słubickiego. – Ważne jest również i to, że doposażymy nasz dział fizjoterapii w Rzepinie w nowoczesny sprzęt – opowiada Michał Matkowski, kierownik działu.

Oprócz tego na terenie powiatu odbędą się pikniki zdrowotne dla mieszkańców, podczas których będziemy informować o działaniach i rekrutować uczestników programu.

Już wkrótce dla naszych mieszkańców przygotujemy pełną informację o wsparciu, a także o tym, kto będzie mógł się zakwalifikować do udziału w programie.

 http://www.slubice.tv/wiadomosci/7667,szpital-w-slubicach-podpisal-umowe-na-doposazenie-

Wszystko dla naszych pacjentów!

2018-10-03

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. – Nasz szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa – wyjaśnia Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Zarządu. – Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci.

1 października w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. została podpisana umowa na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” – Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. Jest to jeden z projektów realizowanych przez nasz szpital. Więcej w materiale HTS.

Podczas uroczystości w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisanych zostało 5 umów na dofinansowanie SOR-ów, na łączną kwotę 1,8 miliona złotych. Dotacje trafią doZielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Nowej Soli, Świebodzina i Słubic. – Łączny koszt naszego projektu to 423 tysiące złotych, z czego 15 % stanowi wkład własny szpitala – tłumaczy prezes.

W skali całego kraju kwota na dofinansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych wyniesie ok. 35 milionów złotych, a wsparciem objętych zostanie ponad 100 jednostek.

Nowy sprzęt – nowa jakość pracy na SOR-ze

Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona zostanie m. in. w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, czy analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej. – Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów – mówi Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes szpitala.

W 2017 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił świadczeń zdrowotnych dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży. Na terenie szpitala znajduje się oddział pediatryczny obsługujący pacjentów z ościennych powiatów i z zagranicy. – Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, co przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów – wyjaśnia M. Krasowska-Marczyk.

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po podpisaniu umowy Prezes Zarządu oficjalnie wręczyła „czek” na dofinansowanie zakupu sprzętu dla dzieci kierownikowi SOR – lek. spec. Romualdowi Dmytrowskiemu oraz Pielęgniarce Oddziałowej – Urszuli Bochnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

UMOWA NA DOPOSAŻENIE SOR PODPISANA! ZACZYNAMY DZIAŁAĆ!!!

2018-10-01

W dniu dzisiejszym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w obecności Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.”

 
- Dzięki dotacji nasz szpital doposażony zostanie w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia najmłodszych – mówi M. Krasowska-Marczyk. – Dzisiaj podpisaliśmy umowę, i od razu zabieramy się za realizację – dodaje. 
 
- Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to już kolejny projekt, którego realizacja przez szpital wpłynie na poprawę warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych, a tym samym na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców – dodaje w imieniu Pracowników spółki - Maciej Jabłoński, obecny przy podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 
Więcej informacji już wkrótce.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LEKARZA

2018-10-01

Z serca dla serca

2018-09-24

Światowy Dzień Serca to okazja, żeby się zrobić coś dla swojego zdrowia. Warto pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych, gdyż choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci w naszym kraju – niemal co drugi Polak umiera z ich powodu.

Na rozwój chorób układu krążenia mają wpływ liczne czynniki, ale wiele z nich można wyeliminować, wystarczy wprowadzić pewne zmiany w stylu życia, aby ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. A do tego regularne badania!

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz szpital oferuje Państwu badania w promocyjnych cenach. Pakiet badań „SERCE” obejmuje cholesterol, i jego frakcje HDL i LDL, trójglicerydy oraz poziom glukozy. Do tego oferujemy badanie pro-BNP (marker niewydolności lewokomorowej serca). – Jest to zestaw badań, który umożliwia ocenę zagrożenia naszego stanu zdrowia chorobami cywilizacyjnymi związanymi z układem krążenia – mówi dr n. med. Jerzy Piszka, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego słubickiego szpitala.

Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach, dodaje, że najprostsze badanie krwi potrafi ocenić stan naszego zdrowia. – Zapominamy, że system ochrony zdrowia, w tym leczenie szpitalne ma tylko 10% wpływu na nasze zdrowie. Tak naprawdę o naszym zdrowiu w ponad 53% decydujemy my sami poprzez swoje zachowania, a przede wszystkim przez prewencję – mówi M. Krasowska-Marczyk.

Pakiet „SERCE” – koszt 28,00 zł

Pro-BNP – koszt 85,00 zł

Promocja trwa od 24 września do 31 października 2018 roku.

NASZ TABOR DOFINANSOWANY KOLEJNĄ DOTACJĄ Z SAMORZĄDU!

2018-09-19

250 tysięcy złotych Gmina Rzepin przekazała na zakup nowej karetki. Umowa podpisana została 18 września w Urzędzie Miejskim. Gminę Rzepin reprezentował burmistrz Sławomir Dudzis oraz p. o. skarbnika Jolanta Maliszewska. Naszą lecznicę reprezentowali Małgorzata Krasowska-Marczyk, Prezes Zarządu szpitala, dr Jarosław Buksa p.o. Naczelnego Lekarza Szpitala oraz Małgorzata Żukrowska koordynatorka ratownictwa medycznego.

Małgorzata Żukrowska, koordynatorka ratownictwa w Słubicach, nie kryje radości. – Takie wsparcie to dla nas ratowników wspaniała wiadomość. Nowoczesna karetka, a dodatkowo najwyższej jakości sprzęt, zdecydowanie usprawnią pracę ratowników – wyjaśniła M. Żukrowska. – Nowy sprzęt służyć będzie ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców przede wszystkim gminy Rzepin. Wroku 2017 ratownicy w Rzepinie byli wzywani 1184 razy, a od początku roku do  sierpnia 2018, odnotowaliśmy już 878 wyjazdów. Tylko w  sierpniu mieliśmy 114  wezwań – dodaje koordynatorka.

Małgorzata Krasowska-Marczyk, prezes słubickiej lecznicy, bardzo cieszy się z przekazanej dotacji, bo każda pomoc szpitalowi zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy i całego naszego regionu. – W imieniu własnym, zarządu szpitala, a także personelu medycznego chcę bardzo podziękować za dotację. Cieszę się, że burmistrz oraz radni gminy Rzepin podjęli taką decyzję. To cenna inicjatywa, gdyż zakup nowej karetki tylko ze środków własnych szpitala byłby niemożliwy – dodała M. Krasowska-Marczyk.

Prezes Zarządu wyjaśniła także, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zabezpieczają 4 zespoły ratownictwa medycznego, a na terenie powiatu stacjonuje także karetka "S".