Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZABIEGÓW OPERACYJNYCH W OBRĘBIE NADGARSTKA

2019-07-09

Nasi lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dowodem na to jest przeprowadzone ostatnio szkolenie przez prof. dr hab. med. Leszka Romanowskiego - specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także Kierownika Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Powyższe szkolenie dotyczyło zabiegów operacyjnych w obrębie nadgarstka. 

Cieszymy się bardzo, że nasi lekarze nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nową wiedzę, którą mogą wykorzystywać w leczeniu pacjentów naszego szpitala.


Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za wizytę, a także chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z kolegami po fachu z naszego Szpitala.

REJESTRACJA DO PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

2019-07-01

 Informujemy, iż w dniach 01 -19 lipca.2019r. rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej odbywać się będzie w rejestracji ogólnej szpitala pod numerem telefonu 95 750 14 02 w godzinach od 7.30 do 15.00

ŚWIATOWY DZIEŃ TARCZYCY

2019-05-23

Nowy sprzęt wspiera najmłodszych!

2019-04-23

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona została w nowoczesny sprzęt o wartości 423 tysięcy złotych. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znalazły się: aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej

O tym, jak wygląda praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i jak wykorzystywany jest nowo zakupiony sprzęt opowiadają Łukasz Kaczmarek, prezes szpitala oraz Romuald Dmytrowski, lekarz nadzorujący słubicki SOR.

https://www.slubice.tv/wiadomosci/8138,slubicki-sor-dofinansowany

WESOŁYCH ŚWIĄT

2019-04-18

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW

2019-03-27

Nowy sprzęt do ratowania zdrowia i życia naszych najmłodszych pacjentów, o wartości 423 tysięcy złotych, trafił już na nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy. – Dzięki projektowi, słubicka lecznica doposażona została w nowoczesny aparat USG, zestaw do znieczulenia, respirator, zestaw do trudnej intubacji, a także analizator parametrów krytycznych z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes zarządu szpitala.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  od października 2018 roku realizuje projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” Całkowity koszt realizacji projektu to 423 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 359 550,00 zł, a wkład własny zzpitala – 63 450,00 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu Ratownictwa Medycznego oraz poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w słubickim szpitalu, co przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Poprzez zaplanowane działania zostały usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące, aby świadczyć najwyższej jakości usługi ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców.

 

Szpital na granicy

Położenie naszego szpitala, bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa, dba o zdrowie mieszkańców terenów przygranicznych, także w ramach wymiany i współpracy transgranicznej. – Warto dodać, że często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy, w tym także dzieci. Nowy sprzęt, to nowa jakość pracy na SOR-ze, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów – wyjaśnia Romuald Dmytrowski, lekarz specjalista nadzorujący słubicki SOR.

Przedsięwzięcie ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych mieszkańców naszego regionu poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów prawa zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie SOR. Poprawienie warunków sprzętowych, zakup nowoczesnej aparatury, przełoży się bezpośrednio na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego u małych pacjentów, a tym samym spokój i bezpieczeństwo rodziców i opiekunów. – Każdej doby na SOR trafia średnio 25 osób, w tym kilkoro dzieci – dodaje Urszula Bochna, pielęgniarka oddziałowa.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” dofinansowany został w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,  Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROGRAMIE SPRAWNI W PRACY

2019-03-05

MIŚ RATOWNIK W SZKOLE W SMOGÓRACH

2019-02-15

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc nasi ratownicy medyczni rozpoczęli już spotkania z najmłodszymi w ramach akcji pn. „Miś Ratownik”. W tym roku jako pierwsi w szkoleniu uczestniczyli uczniowie z klas 0-4 ze Smogór.  Przypominamy, że celem prowadzonej akcji jest nauka zasad postepowania w stanach zagrożenia życia, jednoczesne wskazanie prawidłowych wzorów postępowania w takich sytuacjach najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Zachęcamy wychowawców do zgłaszania przedszkoli i szkół do akcji „Miś Ratownik” prowadzonej przez nasz Szpital.

DZIŚ 11 LUTEGO, PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

2019-02-11

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa do apostołów, których posłał do szerzenia Ewangelii - aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości - są tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego. 

 
Światowy Dzień Chorego to święto ustanowione przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.
 
Choroba i związane z nią cierpienia nie omijają nikogo z nas. Są one przejmującym doświadczeniem, w którym poznajemy słabość własnej natury, ale jednocześnie ogrom nadziei i piękno życia. Wówczas także przekonujemy się niejednokrotnie o wartości nieocenionej pomocy, na jaką możemy liczyć ze strony najbliższych lub personelu medycznego.
 
Wszystkim chorym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, sił oraz wytrwałości w zmaganiu się z trudami dnia codziennego. Z myślą o pacjentach podejmujemy szereg działań mających na celu zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz dbamy o wysoką jakość usług medycznych w Naszym Szpitalu. 
 
Personelowi medycznemu Naszego Szpitala również życzymy hartu ducha, spokoju i wiary w to, że ich wiedza i praca jest tak ważna dla tak wielu, a ich codzienne przebywanie z chorymi jest powołaniem.

DO NASZEGO SZPITALA TRAFIŁ SPRZĘT Z WOŚPU

2019-01-25

Mowa tu o nowoczesnym pulsoksymetrze Radical-7 firmy Masimo wartym ponad 10 tyś złotych, który znalazł się na oddziale pediatrycznym naszej lecznicy. Aparat ten przeznaczony jest do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania funkcjonalnej saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej, inaczej mówiąc nasycenie tlenu we krwi jest bardzo ważne i sprawdzenie przy każdych wypadkach. Serdecznie dziękujemy Fundacji za pulsoksymetr, który dotarł do nas w dniu wczorajszym, ale także za nieocenioną pomoc w postaci niezliczonej ilości otrzymanego dotychczas sprzętu ratującego zdrowie i życie pacjentów naszego szpitala. Jak już wcześniej pisaliśmy w podziękowaniu za te wszystkie dary, Prezes Zarządu wraz ze Starostą Słubickim zadeklarowali gotowość pomocy i wsparcia przy realizacji zabezpieczenia medycznego Pol’and’Rock Festival 2019 poprzez zadysponowanie na czas festiwalu doświadczonego zespołu ratowników medycznych, którzy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom wesprą bezpieczeństwo medyczne uczestników imprezy.