Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

OD DNIA 30 LISTOPADA 2021 SZPITAL BĘDZIE PEŁNIĆ ROLĘ SZPITALA II POZIOMU ZABEZPIECZENIA COVID-19

2021-11-29

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy!

Decyzją wojewody lubuskiego z 26 listopada Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach od 30 listopada do odwołania będzie pełnił rolę szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19. Zaznaczmy, że zarząd lecznicy, zgodnie z przysługującym mu prawem, zamierza odwołać się od ww. decyzji. Trzeba jednak przypomnieć, że złożone poprzednim razem odwołanie okazało się bezskuteczne.

 

Zgodnie z tą decyzją nasz szpital będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 85 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

 

Z tego względu zawieszona zostaje działalność wszystkich oddziałów szpitalnych, z wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Działalność poradni przyszpitalnych w tym poradni zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza, rehabilitacji, laboratorium, pracowni RTG, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Słubicach pozostaje bez zmian.


Poradnia Preluksacyjna, czynna w czwartki, w godz. 13.30 - 15.00 (rejestracja 8.00-14.00 tel. 95 758 2071 wew. 382, zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza.

 

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY UDZIELALI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH?

W wydzielonej strefie „czystej” w głównym budynku szpitala bez zmian będzie funkcjonować:

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, czynna w poniedziałek, czwartek i piątek, w godz. 8.00-14.00, tel. 501 211 468;
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, czynna we wtorek i środę, w godz. 9.00-13.00, tel. 501 211 468;
 • Pracownia Endoskopii - Pracownia czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 08;
 • Laboratorium Diagnostyczne – codziennie w godz. 7.30–11.00. Odbiór wyników badań do godz. 14.00, tel. 95 750 1409;
 • Pracownia RTG – Pracownia czynna pn-pt od 7.30 do 14.00, tel. 95 750 14 06;
 • Nocna i świąteczna opieka medyczna, czynna od 18.00 – 8.00 w dni powszednie i w godz 8.00-8.00 w dni wolne od pracy, niedziele i święta, tel. 501 197 500;

Lokalizacja ww. komórek organizacyjnych pozostaje bez zmian (parter budynku głównego szpitala).

 

W celu zapewnienia Państwu bezpiecznych warunków korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych jak i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne ograniczenia, tj.:

 • Wszyscy pacjenci chcący skorzystać ze świadczeń medycznych udzielanych w strefie czystej szpitala obowiązkowo będą poddani wstępnemu badaniu (triaż), tj. pomiarowi temperatury i wypełnieniu ankiety. Miejsce: biały kontener przed wejściem do szpitala.
 • Ruch pacjentów w strefie czystej regulowany będzie przy wejściu na hol główny szpitala.
 • W holu nie powinna przebywać więcej niż jedna osoba oczekująca, przypadająca na jeden gabinet.

 

INFORMACJE DODATKOWE

OPERACJE PLANOWE – wszystkie planowane zabiegi są odwołane. W tej sprawie będziemy się z państwem kontaktować telefonicznie.

NAGŁE PRZYPADKI – w nagłych przypadkach prosimy dzwonić na numer 112. Dyspozytor zadecyduje, do jakiego szpitala zostanie przewieziony pacjent lub udać się do SOR.

 

W razie jakichkolwiek zmian, dotyczących m.in. godzin przyjęć pacjentów, telefonów kontaktowych będziemy informować na bieżąco.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2021-10-13

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, Zarząd NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. pragnie przekazać wszystkim pracownikom Ratownictwa Medycznego najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Ratujecie dar najcenniejszy- ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach.

W dniu Waszego Święta prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia.

OFERTA PRACY

2021-09-16

NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. zatrudnii lekarzy ze specjalizacją w lub trakcie specjalizacji:

 • chorób wewnętrznych
 • medycyny ratunkowej
 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • chirurgii ogólnej
 • ginekologii i położnictwa
 • medycyny rodzinnej

oraz lekarzy bez specjalizacji do pracy w NPL.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Kontakt: sekretariat@szpitalslubice.pl, tel. 95 758 20 71 wew. 309

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DEKLARACJI

2021-07-31

Serdecznie zapraszamy do składania deklaracji

do lekarza, pielęgniarki oraz położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej do nowopowstałej 
Przychodni POZ działającej przy szpitalu

(mieszczącej się w budynku usytułowanym przy wjeździe
na teren szpitala od strony ulicy Nadodrzańskiej)

 

 

 

Dlaczego warto korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w naszej nowopowstałej Przychodni POZ?

Przede wszystkim dlatego:

 • aby w razie problemów zdrowotnych mieć zapewnioną profesjonalną i kompleksową opiekę udzielaną przez doświadczoną w pracy w szpitalu kadrę medyczną.
 • że, dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia medyczne dostępne w naszej Przychodni, wykonywane były w przyjaznej Pacjentowi atmosferze, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

 

Składanie deklaracji:

 • Aby zostać naszym Pacjentem należy złożyć w rejestracji przychodni deklarację.
 • Deklaracje będzie można osobiście także złożyć w dniu 01.08.2021 (niedziela) w godz. 10.00 – 16.00 w rejestracji Przychodni.

 

Rejestracja:

 • Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
  8.00 -15.00. 
 • Rezerwacji wizyt można dokonać na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego pod numerami: 95 750 14 14 lub 511 673 045

Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności porad lekarskich, zabiegów pielęgniarskich, opieki położnej, badań laboratoryjnych i obrazowych, szczepień i bilansów dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień oraz wizyt domowych lekarskich, pielęgniarskich i patronażowych.

Serdecznie zapraszamy !

NOWY AMBULANS ZASILI NASZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2021-07-22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  realizuje projekt „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie szpitala w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Przedmiotem PROJEKTU jest zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego.

Planujemy zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Projekt związany jestz realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 520 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 520 000,00 zł

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH
W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0461/21 z dnia 4 maja 2021 r. ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego

ZMIANA LOKALIZACJI PORADNI CHIRURGICZNEJ I ORTOPEDYCZNEJ ORAZ REJESTRACJI

2021-07-03

Informujemy, że od poniedziałku tj. 5 lipca poradnia chirurgiczna, ortopedyczna jak i rejestracja znajdować się będą na parterze budynku głównego szpitala. 

OFERTA PRACY

2021-06-22

OFERTA PRACY

2021-06-22

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OZDROWIEŃCÓW!

2021-05-18

 

 

17 maja ruszyliśmy  z rehabilitacją po przebytym COVID-19. Jej celem będzie między innymi:

 

 

 

 • wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności osób po przebytym COVID-19,
 • poprawa tolerancji wysiłku fizycznego,
 • zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem choroby.


Czas trwania rehabilitacji będzie wynosił 6 tygodni (3 razy w tygodniu, razem 18 zabiegów terapeutycznych).

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie dla pacjenta na rehabilitację ambulatoryjną, po przebytym COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy).

Skierowanie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W celu ustalenia terminu przyjęcia na rehabilitację należy kontaktować się z działem fizjoterapii w Słubicach, pod numerem telefonu 95 750 14 15 lub osobiście.

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW!!

2021-05-18

 

Informujemy, że nasz szpital od dnia 15 maja br. przestał być placówką tzw. covidową! 

 

 

 

 • Wznowiona została działalność oddziałów: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Wejście do szpitala znajdować się będzie od strony parku (ul. Kopernika) - dotyczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, laboratorium oraz poradni gastroenterologicznej.
 • Poradnia chirurgiczna i ortopedyczna nadal mieścić się będzie w budynku przy bramie wjazdowej (od ul. Nadodrzańskiej).
 • Pacjentów, którzy są już zaszczepieni przeciw Covid-19, prosimy o zabieranie ze sobą potwierdzenia szczepienia, w formie papierowej lub elektronicznej.