Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

SŁUBICCY RATOWNICY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2014-06-06

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie składa serdeczne podziękowanie Panu Zygmuntowi Baś Prezesowi NZOZ Szpitala Powiatowego w Słubicach za serce i bezinteresowne zaangażowanie w organizację pikniku integracyjnego „Tacy Sami” dla osób niepełnosprawnych z gminy Rzepin, który odbył się 22.maja b.r. Dzięki udostępnieniu Karetki wraz z Zespołem Ratowników Medycznych na czas pikniku uczestnicy mieli możliwość zobaczenia z bliska jak w środku wygląda taki pojazd, a także poznali bliżej zawód Ratownika Medycznego. W imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych dziękujemy również za opiekę medyczną, którą w tamtym dniu sprawowali nad nami Ratownicy Medyczni ze Szpitala Powiatowego w Słubicach. Mamy nadzieję, że współpraca NZOZ Szpitala Powiatowego w Słubicach z osobami niepełnosprawnymi z naszego Stowarzyszenia będzie miała miejsce już na stałe.

SZPITAL WZOROWY W OBRONNOŚCI !

2014-05-26

 W ostatnim czasie odbyła się w naszym Szpitalu kontrola wykonywania przez naszą placówkę zadań obronnych. Kontrolę przeprowadził specjalnie powołany w tym celu zespół specjalistów z dziedziny obronności z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawdzano przygotowanie Szpitala do wypełniania zadań zarówno w czasie pokoju, jak również  w wypadku zagrożeń wojennych. Wypadliśmy świetnie. Komisja oceniła, że ustawowe zadania wykonujemy wzorowo. Opracowane przez Inspektora Obrony Cywilnej NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach, St. chorążego Kazimierza Latarskiego, rozwiązania organizacyjno – prawne oraz przemyślany system dokumentacyjny, zasługują na rozpowszechnienie w innych jednostkach realizujących zadania obronne.

NASI RATOWNICY MEDYCZNI W POŻARZE

2014-05-16

 We wtorek, 13 maja, Ratownicy Medyczni z NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach wzięli udział w ćwiczeniach pożarowych w Izbie Celnej w Rzepinie. Symulacja polegała na powstaniu źródła w Archiwum placówki. Poszkodowana została jedna osoba, inne osoby musiały być bezpiecznie ewakuowane.

Na zdjęciu: Stanisława Kantor i Marcel Litwiniec w akcji ratowniczej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

2014-05-12

 1. Nazwa konkursu

Wydzierżawienie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,64 m2 znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych Szpitala przy ul. Nadodrzańskiej 6, na okres 36 miesięcy (3 lat), celem prowadzenia baru bezalkoholowego.”

2. Ogłoszenie konkursu

Konkurs na wydzierżawienie pomieszczeń, celem prowadzenia baru bezalkoholowego został ogłoszony w dniu 18.04.2014 r.

Informacja zamieszczona została w aktualnościach na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalslubice.pl. Szczegółowe warunki konkursu oraz wzór umowy stanowiły załączniki do ogłoszenia, które można było pobrać bezpośrednio ze strony internetowej organizatora konkursu.

3. Miejsce i termin składania ofert

Organizator wyznaczył następujące miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat od dnia 18.04.2014 r. do dnia 09.05.2014 r. do godz. 10.00.

4. Zestawienie złożonych ofert

W terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 09.05.2014 r. do siedziby organizatora konkursu wpłynęła jedna (1) oferta:

Bar „Iwona” Iwona Hickiewicz-Nguyen, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice;

adres do doręczeń: ul. Kopernika 23G lok. 5, 69-100 Słubice.

5. Kryteria oceny ofert

Organizator konkursu przyjął cenę jako jedyne kryterium oceny ofert.

6. Wybór oferty najkorzystniejszej

Złożona w postepowaniu konkursowym oferta, spełnia wymogi określone przez organizatora konkursu, jest ofertą korzystną z racji proponowanej ceny, w związku z czym wybrano ofertę jako najkorzystniejszą.

7. Wyznaczenie terminu podpisania umowy

Zgodnie z dokonanym wyborem oferty, organizator konkursu wyznacza termin podpisania umowy z p. Iwoną Hickiewicz-Nguyen prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bar „Iwona” Iwona Hickiewicz-Nguyen, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice na dzień 20 maja 2014 r. z możliwością rozpoczęcia działalności dnia 1 czerwca 2014 r. w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach.

 

Prezes Zarządu

Zygmunt Baś

PREZES ZYGMUNT BAŚ NA KONFERENCJI UNIJNEJ

2014-05-09

 Prezes Zarządu Zygmunt Baś, wziął udział w Konferencji pt: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej szansą rozwoju społeczno – gospodarczego Euroregionu Pro Europa Viadrina. Konferencja, zorganizowana w ostatni poniedziałek z okazji X – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej. Obecni byli m.in. Prezydent Gorzowa Wlkp i jednocześnie Przewodniczący Euroregionu Pro Europa Viadrina pan Tadeusz Jędrzęjczak, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki oraz pan Toralf Schiwietz – dyrektor Euroregionu ze strony niemieckiej. Na konferencji omawiano m. in. problematykę dalszego kształtowania polityki rozwoju regionalnego oraz wspólpracy transgranicznej w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Referaty dotyczyły również aspektów naszego członkostwa w obszarze działań prowadzonych przez organizacje społeczno – gospodarcze (Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, Związek Lubuskich Organizacji pozarządowych i. in.), a także przedstawiały konkretne projekty unijne dotyczące np. przedszkola w Gorzowie czy gimnazjalnych, polsko – niemieckich warsztatów teatralnych.

 

Na zdjęciu (od lewej): Zastępca Prezydenta Gorzowa Wlkp. ds. Społecznych pani Alina Nowak, Prezes Zarządu słubickiego Szpitala pan Zygmunt Baś, Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego pani Kazimiera Jakubowska

W TROSCE O NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW

2014-05-05

  Dziś odbyło się szkolenie dla Ratowników Medycznych naszego Szpitala, dotyczące problematyki zastosowań farmakologii w stanach zagrożenia życia dzieci i niemowląt. Jak podkreśla prowadzący szkolenie Michał Kucap, wykładowca z Medycznego Centrum Szkoleniowego w Gorzowie Wlkp., ratownicy rzadziej spotykają się na co dzień z tymi procedurami, stąd konieczne jest przypomnienie tego ważnego działu ratownictwa. „W prowadzonym szkoleniu skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach stricte praktycznych, takich jak np. przygotowanie leków dla najmłodszych pacjentów” - mówi Michał Kucap.

MAŁA LENKA Z WYPRAWKĄ

2014-05-05

 Lenka urodziła się 24 kwietnia i jako kolejne dwudzieste piąte dziecko urodzone w słubickim Szpitalu otrzymała nosidełko – fotelik samochodowy, ubranka oraz akcesoria do pielęgnacji niemowlęcia, w ramach prowadzonej przez nas akcji „Wyprawka dla noworodka”. Szczęśliwej Mamie, pani Anicie Nawrockiej wyprawkę wręczyła Położna Oddziałowa Jolanta Kaznocha.

SŁUBICKI OIOM NA EUROPEJSKIM POZIOMIE

2014-05-02

 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii słubickiego Szpitala wzbogacił się o nowy sprzęt. Prezes Zarządu, pan Zygmunt Baś zakupił dla lecznicy cztery kardiomonitory, dwa respiratory oraz aparat do znieczulenia. Koszt zakupu to ponad 360 tys. zł.  Jest to sprzęt specjalistyczny najnowszej generacji. Kardiomonitory wielofunkcyjne monitorują na bieżąco wiele funkcji życiowych pacjenta oraz dodatkowo służą jako archiwum danych. Urządzenie magazynuje zapisane parametry i na tej podstawie możliwe jest odtworzenie całego przebiegu  pobytu chorego w Oddziale.

Również zakupione respiratory charakteryzują się wysoką jakością, są przyjazne w obsłudze, posiadają wiele funkcji i co bardzo istotne, w porównaniu z respiratorami starszej generacji są niewielkie, a mimo to bardzo czytelne w obsłudze. „Kiedy przyszłam do pracy cztery lata temu sprzęt był delikatnie mówiąc „zabytkowy”. Oddział niezwykle zyskał dzięki nowemu sprzętowi. Jesteśmy w stanie przyjąć pacjentów w naprawdę krytycznych stanach.” - mówi doktor Zofia Borowiecka.
Pod koniec zeszłego roku Prezes Baś zakupił także dla Oddziału aparat do hemodiafiltracji (tzw. „sztuczną nerkę”), kosztponad 56 tys. zł. Pomaga on pacjentom w ciężkiej niewydolności nerek, niewydolności krążenia z przewodnieniem, jest także skutecznym ratunkiem w przypadku sepsy, czyli zakażenia krwi. 
Trzeba podkreślić, ze Szpitalny Oddział Ratunkowy, popularny SOR, jest w słubickim szpitalu usytuowany tak, że pacjent w stanie krytycznym, nie musi krążyć po całym szpitalu w celu zrobienia dodatkowych badań - prześwietlenia itd. Wszystkie niezbędne pracownie znajdują się na jednym poziomie.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, to miejsce szczególne. Tu przybywają pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Oddział ten jest ściśle sprzężony z szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, i jest pierwszym „przystankiem”, strefą krytyczną, gdzie pacjent wyprowadzany jest niejako ze strefy cienia do życia i możliwości dalszej terapii już w odpowiednich oddziałach szpitalnych.

OGŁOSZENIE

2014-04-18

OGŁOSZENIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o.

OGŁASZA KONKURS, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ I PROWADZENIE BARU BEZALKOHOLOWEGO W BUDYNKU NZOZ „SZPITAL POWIATOWY” W SŁUBICACH SP. Z O.O.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wydzierżawienia pomieszczeń dostępne do pobrania: >>TUTAJ<< lub dostępną w administracji szpitala.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 09.05.2014 r. o godz. 10.00

Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Zdzisław Derwicki 95 – 758 20 71 wew. 363

Drodzy Pacjenci, Pracownicy oraz Mieszkańcy,

2014-04-16

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

chciałbym złożyć Państwunajserdeczniejsze życzenia – zdrowia, radości oraz rodzinnejatmosfery podczas tych wiosennych, będącym symbolem duchowej odnowy Świąt.

 

 

                                    Prezes Zarządu

                                     ZYGMUNT BAŚ