Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA CAŁODOBOWEGO POBYTU RODZICA PRZY ŁÓŻKU MAŁEGO PACJENTA W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

2016-01-18

Informujemy, że opiekun dziecka przebywającego w oddziale pediatrycznym naszego szpitala ma możliwość za niewielką opłatą skorzystać z całodobowego pobytu przy dziecku, mając do dyspozycji własne łóżko, dostęp do toalety, kuchni itp. Dodatkowa opłata jest związana z faktem, iż Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia pokrywa jedynie koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentowi.

Koszt pobytu rodzica, który musi uiścić obejmuje m.in. wyżywienie, wodę, energię elektryczną, sprzątanie, wymianę pościeli, środki czystości i dezynfekcji, ochronę, amortyzację sprzętu i pomieszczeń. Niemniej jednak  w sytuacjach szczególnie trudnych  szpital odstępuje od pobierania opłat od rodziców. 
Nie wniesienie opłaty nie wiąże się jednak z brakiem możliwości przebywania z małym pacjentem w oddziale. Wówczas rodzić całkowicie bezpłatnie ma możliwość towarzyszenia dziecku, jednakże bez własnego łózka i wyżywienia.
Bywają również sytuacje (bardzo rzadko) ale należy o tym wspomnieć, że ze względu na dużą ilość przebywających w oddziale dzieci rodzić nie będzie mógł otrzymać własnego łóżka ponieważ musimy w pierwszej kolejności zapewnić miejsca małym pacjentom.

Szpital zatrudni serwisanta sprzętu medycznego

2015-12-08

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.

Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

 

Zatrudni serwisanta sprzętu medycznego

 

Wymagania:

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej

- skrupulatność

- umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej

- umiejętność naprawy sprzętu elektronicznego

- samodzielność w działaniu

- mile widziana podstawowa wiedza informatyczna

Wykształcenie:

Dowolne Techniczne z zakresu elektroniki, mechaniki precyzyjnej, informatyki

Doświadczenie:

Mile widziane doświadczenie w serwisowaniu sprzętu medycznego lub RTV, serwis produkcyjny

Obowiązki:

- Serwis sprzętu medycznego /okresowe przeglądy /diagnoza usterek

- Kontakt z autoryzowanym serwisem zewnętrznym

- prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu medycznego

- pomoc w doborze sprzętu, ustalanie specyfikacji technicznej w planowanych zakupach / przetargach

Zainteresowanych prosimy o przesłanie podania oraz CV na adres

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.

Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

Lub poczta e-mail na adres i.matusiak@szpitalslubice.pl lub sekretariat@szpitalslubice.pl

Konkurs na lekarza Chorób Wewnętrznych, który udzieli świadczeń w ramach projektu „Profilaktyka chorób krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim

2015-11-30

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.

Ogłasza konkurs na lekarza Chorób Wewnętrznych, który udzieli świadczeń w ramach projektu „Profilaktyka chorób krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim. Program PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

 

w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy”

w Słubicach sp. z o.o. przy ulicy Nadodrzańskiej 6

 

Kandydaci poproszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem

2.      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania świadczeń, wymagania minimalne prawo wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty II stopnia

3.      świadczenia pracy z okresu ostatnich 3 lat

4.      inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata z dopiskiem „Konkurs na lekarza Chorób Wewnętrznych, w ramach projektu „Profilaktyka chorób krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim. Program PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” w terminie do 08.12.2015r. na adres:

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.

ul. Nadodrzańska 6, 69- 100 Słubice

Pliki do popbrania:

Ogłoszenie

Regulamin

O przyszłości słubickiego szpitala

2015-11-24

23 listopada br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego marszałek Elżbieta AnnaPolak spotkała się z Tomaszem Stupienko - wicestarostą Powiatu słubickiego oraz Wojciechem Włodarskim - prezesem zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. Podczas wizyty poruszone zostały m. in. tematy związane zperspektywą rozwoju słubickiej lecznicy oraz nowe możliwości pozyskania funduszy na ochronę zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. Podczas spotkania potwierdzony został obrany kierunek rozwoju szpitala poprzez możliwość uzyskania dofinansowania planowanych do realizacji projektów. Konkretny zakres działań  omówiony zostanie podczas kolejnego wspólnego spotkania roboczego marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami powiatu słubickiego oraz prezesem szpitala w Słubicach. 

 

Jeżeli chcesz pomóc Małym Pacjentom zagłosuj na szpital w Słubicach.

2015-11-13

ZAGŁOSUJ ABY W NASZYM ODDZIALE PEDIATRYCZNYM BYŁA ZACZYTANA BIBLIOTEKA.

 
Można oddać jeden głos dziennie!!!!
 
POMÓŻ NAM WSPIERAĆ MAŁYCH PACJENTÓW!!!
 
 
 
Dzięki twojemu głosowi nasz oddział pediatryczny może wygrać:
- bon o wartości 5 000 zł na zakup sprzętu medycznego,
- regały i książki dla dzieci.
Można oddać jeden głos dziennie!!!!!
 
Dziękujemy!!!!

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY POWINIEN RATOWAĆ ŻYCIE. PACJENCI PRZYCHODZĄ TU NAWET Z KATAREM

2015-10-12

Katar, który trwa już od kilku dni, boląca ręka , kleszcz ,czy też podwyższona temperatura u dziecka – z takimi objawami trafiają często pacjenci do SOR-u w Słubicach.

Duża część pacjentów z lżejszymi dolegliwościami , która zgłasza się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mogła by być przyjęta w godzinach pracy lekarza rodzinnego, specjalisty, albo w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która funkcjonuje w naszym szpitalu w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie, oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne - mówi Urszula Bochna, pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słubicach.
Nie możemy odmówić nikomu pomocy, ale w pierwszej kolejności musimy przyjąć pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, np. z wypadku komunikacyjnego, z urazem, czy też z zawałem mięśnia sercowego. - Szpitalny Oddział Ratunkowy ma ściśle określone zadania polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie powinien być miejscem do którego zgłaszają się pacjenci w stabilnym stanie, żeby wykonać szybką diagnozę lub ominąć kolejki w POZ – dodaje Urszula Bochna.
W każdej dobie do słubickiego SOR-u trafia ok. 30 pacjentów. Są to ludzie z całego powiatu . Ze względu na strategiczne przygraniczne położenie trafiają także osoby przekraczające granice z całej Polski jak również spoza granic . Pomoc udzielana jest pacjentom przywożonym przez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz zgłaszającym się bezpośrednio do oddziału .
Szpitalny Oddział Ratunkowy (czyli w skrócie SOR) powinien ratować ludzi, których życie jest zagrożone - ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi - od lżejszych dolegliwości są przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoria nocnej i świątecznej opieki. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna jak i wyposażenie oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną, a tak niestety często traktują go pacjenci.
Pomieszczenia i wyposażenie spełniają wymogi Ministra Zdrowia pod względem fachowym i sprzętowym. Słubicki SOR to nie tylko miejsce rejestracji do którego zgłaszają się chorzy, oddział posiada obszary do udzielania pomocy pacjentom: rejestracji i segregacji , konsultacyjny, obserwacyjny, resuscytacyjno-zabiegowy ,terapii natychmiastowej , wstępnej intensywnej terapii . Taka organizacja pracy ma na celu kompleksowe i szybkie działanie w celu udzielenia całościowej i fachowej pomocy zgłaszającym się do szpitala pacjentom przyjmowanym zarówno w trybie pilnym jak i planowym. W obszarze rejestracji i segregacji przeprowadzany jest wywiad z zespołami Ratownictwa Medycznego , pacjentami dokonywana jest rejestracja oraz wstępna ocena chorych mająca na celu zakwalifikowanie i transport pacjentów do odpowiedniego obszaru oddziału . Kolejność przyjęć zależna jest od stanu pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci wymagający pilnej pomocy , pozostali chorzy w takich sytuacjach powinni cierpliwie czekać na przyjęcie . Ponadto należy dodać , iż w razie potrzeby pacjenci z SOR –u transportowani są do szpitali z wyższym stopniem referencji (Gorzów Wlkp., Zielona Góra ) które oddalone są o ok. 90 km.

NASZ SZPITAL UCZESTNICZYŁ W WYSADZANIU ŻONKILI PRZY KOŚCIELE NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SŁUBICACH

2015-10-12

„Pola Nadzieji” - jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany m. in. Przez nasze słubickie Hospicjum Domowe św. Wincentego a Paulo, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy. Z naszej strony w kampanii udział wzięli: Wojciech Włodarski – Prezes Zarządu Szpitala, Dorota Górecka Naczelna Pielęgniarka oraz ratownicy medyczni: Rafał Kulas i Krzysztof Rożek.

OGŁOSZENIE O PRACY NA STANOWISKO RATOWNIK MEDYCZNY

2015-10-12

OGŁOSZENIE O PRACY NA STANOWISKO RATOWNIK MEDYCZNY

NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach poszukuje kandydatów na stanowisko: ratownik medyczny.
Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz.
Kontakt: Wojciech Włodarski - Prezes Zarządu
tel. 500 359 260

PO RAZ KOLEJNY OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001

2015-10-12

Po raz kolejny NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach otrzymał certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001.

W dniach 09-10 lipca 2015 roku w szpitalu przeprowadzony został audit recertyfikacyjny z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2009 
Miło nam poinformować, iż Auditorzy realizujący proces recertyfikacji Szpitala potwierdzili prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w naszej jednostce, co w efekcie przyczyniło się do przyznania Certyfikatu ważnego do dnia 04.09.2018 roku

CHARYTATYWNY MEETING NO GI

2015-10-12

Zapraszamy na Charytatywny Meeting NO GI, który odbędzie się 24.10.2014 roku w Hali Sportowej przy Szkole nr 1 w Słubicach. Organizatorzy imprezy postanowili cały dochód z meetingu przekazać na nasz Oddział Pediatryczny -za co z góry dziękujemy.