Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu słubickiego.

Aktualności

SZPITAL W PLENERZE!

2014-06-11

 W ostatnią niedzielę w Drzonkowie, na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się V Lubuski Piknik Zdrowia. Już po raz piąty mieszkańcy regionu mieli okazję zapoznać się z placówkami zdrowia oraz firmami, stowarzyszeniami i firmami branżowymi z lubuskiego. Na stoiskach zaprezentowało się 50 wystawców, w tym słubicki Szpital. Ratownicy medyczni Rafał Kulas, Mariusz Szpakowski prezentowali wnętrze karetki, pierwszą pomoc w razie wypadku, a pielęgniarki Mariola Ziółkowska oraz Teresa Weryszko mierzyły wszystkim chętnym ciśnienie, poziom cukru i tlenu we krwi. Trzeba odnotować, że nasze stanowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Imprezę patronatem honorowym objęła Marszałek Elżbieta Polak. 

SZPITAL TRANSGRANICZNIE

2014-06-09

 7 czerwca br. na Rynku w  Ośnie Lubuskim  odbył się Transgraniczny Piknik Wolontariuszy  i Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych. Uroczyste otwarcie pikniku miało miejsce o godzinie 13-ej.  Obecni byli m.in., : Burmistrz Ośna Lubuskiego Stanisław Kozłowski, Przewodnicząca  Rady Powiatu Słubickiego Kazimiera  Jakubowska, Starosta Słubicki  Andrzej  Bycka oraz Sekretarz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Ewa Urbaniak., a także Prezes NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. Zygmunt Baś, radni Powiatu Słubickiego – Małgorzata Jodlińska - Puziuk, Mirosława Jankowska, Jan Bohuszko i Ireneusz Woźniak, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu słubickiego.  Organizatorem pikniku był Powiat Słubicki, partnerem - Stowarzyszenie Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V. . W Pikniku udział wzięło ponad 20 organizacji pozarządowych z terenu przygranicznego. Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego Stanisławowi Kozłowskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o., Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach, Posterunkowi Policji w Ośnie Lubuskim, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach oraz wszystkim organizacjom pozarządowym za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie imprezy. (na podstawie materiałów ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Słubicach)

Na zdjęciu Ratownicy Medyczni zabezpieczający Piknik od strony medycznej – Marcin Gajda oraz Rafał Kulas przed  ambulansem. Karetka to najnowszy zakup Prezesa Zarządu dla NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o. o. . Personel pielęgniarski reprezentowała pani Mariola Ziółkowska.

DENISEK Z WYPRAWKĄ!!!

2014-06-09

 Kolejny dwudziestopięcioraczek urodzony w słubickim Szpitalu. Denis przyszedł na świat  18 maja, ważył3600g, i miał 54 cm.

Na zdjęciu szczęśliwa Mama, p. Kamila Szymkiewicz z synkiem, otrzymuje wyprawkę z rąk położnej oddziałowej, Jolanty Kaznochy .

SŁUBICCY RATOWNICY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2014-06-06

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Rzepinie składa serdeczne podziękowanie Panu Zygmuntowi Baś Prezesowi NZOZ Szpitala Powiatowego w Słubicach za serce i bezinteresowne zaangażowanie w organizację pikniku integracyjnego „Tacy Sami” dla osób niepełnosprawnych z gminy Rzepin, który odbył się 22.maja b.r. Dzięki udostępnieniu Karetki wraz z Zespołem Ratowników Medycznych na czas pikniku uczestnicy mieli możliwość zobaczenia z bliska jak w środku wygląda taki pojazd, a także poznali bliżej zawód Ratownika Medycznego. W imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych dziękujemy również za opiekę medyczną, którą w tamtym dniu sprawowali nad nami Ratownicy Medyczni ze Szpitala Powiatowego w Słubicach. Mamy nadzieję, że współpraca NZOZ Szpitala Powiatowego w Słubicach z osobami niepełnosprawnymi z naszego Stowarzyszenia będzie miała miejsce już na stałe.

SZPITAL WZOROWY W OBRONNOŚCI !

2014-05-26

 W ostatnim czasie odbyła się w naszym Szpitalu kontrola wykonywania przez naszą placówkę zadań obronnych. Kontrolę przeprowadził specjalnie powołany w tym celu zespół specjalistów z dziedziny obronności z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawdzano przygotowanie Szpitala do wypełniania zadań zarówno w czasie pokoju, jak również  w wypadku zagrożeń wojennych. Wypadliśmy świetnie. Komisja oceniła, że ustawowe zadania wykonujemy wzorowo. Opracowane przez Inspektora Obrony Cywilnej NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach, St. chorążego Kazimierza Latarskiego, rozwiązania organizacyjno – prawne oraz przemyślany system dokumentacyjny, zasługują na rozpowszechnienie w innych jednostkach realizujących zadania obronne.

NASI RATOWNICY MEDYCZNI W POŻARZE

2014-05-16

 We wtorek, 13 maja, Ratownicy Medyczni z NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach wzięli udział w ćwiczeniach pożarowych w Izbie Celnej w Rzepinie. Symulacja polegała na powstaniu źródła w Archiwum placówki. Poszkodowana została jedna osoba, inne osoby musiały być bezpiecznie ewakuowane.

Na zdjęciu: Stanisława Kantor i Marcel Litwiniec w akcji ratowniczej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

2014-05-12

 1. Nazwa konkursu

Wydzierżawienie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,64 m2 znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych Szpitala przy ul. Nadodrzańskiej 6, na okres 36 miesięcy (3 lat), celem prowadzenia baru bezalkoholowego.”

2. Ogłoszenie konkursu

Konkurs na wydzierżawienie pomieszczeń, celem prowadzenia baru bezalkoholowego został ogłoszony w dniu 18.04.2014 r.

Informacja zamieszczona została w aktualnościach na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalslubice.pl. Szczegółowe warunki konkursu oraz wzór umowy stanowiły załączniki do ogłoszenia, które można było pobrać bezpośrednio ze strony internetowej organizatora konkursu.

3. Miejsce i termin składania ofert

Organizator wyznaczył następujące miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat od dnia 18.04.2014 r. do dnia 09.05.2014 r. do godz. 10.00.

4. Zestawienie złożonych ofert

W terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 09.05.2014 r. do siedziby organizatora konkursu wpłynęła jedna (1) oferta:

Bar „Iwona” Iwona Hickiewicz-Nguyen, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice;

adres do doręczeń: ul. Kopernika 23G lok. 5, 69-100 Słubice.

5. Kryteria oceny ofert

Organizator konkursu przyjął cenę jako jedyne kryterium oceny ofert.

6. Wybór oferty najkorzystniejszej

Złożona w postepowaniu konkursowym oferta, spełnia wymogi określone przez organizatora konkursu, jest ofertą korzystną z racji proponowanej ceny, w związku z czym wybrano ofertę jako najkorzystniejszą.

7. Wyznaczenie terminu podpisania umowy

Zgodnie z dokonanym wyborem oferty, organizator konkursu wyznacza termin podpisania umowy z p. Iwoną Hickiewicz-Nguyen prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bar „Iwona” Iwona Hickiewicz-Nguyen, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice na dzień 20 maja 2014 r. z możliwością rozpoczęcia działalności dnia 1 czerwca 2014 r. w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach.

 

Prezes Zarządu

Zygmunt Baś

PREZES ZYGMUNT BAŚ NA KONFERENCJI UNIJNEJ

2014-05-09

 Prezes Zarządu Zygmunt Baś, wziął udział w Konferencji pt: „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej szansą rozwoju społeczno – gospodarczego Euroregionu Pro Europa Viadrina. Konferencja, zorganizowana w ostatni poniedziałek z okazji X – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej. Obecni byli m.in. Prezydent Gorzowa Wlkp i jednocześnie Przewodniczący Euroregionu Pro Europa Viadrina pan Tadeusz Jędrzęjczak, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki oraz pan Toralf Schiwietz – dyrektor Euroregionu ze strony niemieckiej. Na konferencji omawiano m. in. problematykę dalszego kształtowania polityki rozwoju regionalnego oraz wspólpracy transgranicznej w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Referaty dotyczyły również aspektów naszego członkostwa w obszarze działań prowadzonych przez organizacje społeczno – gospodarcze (Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa, Związek Lubuskich Organizacji pozarządowych i. in.), a także przedstawiały konkretne projekty unijne dotyczące np. przedszkola w Gorzowie czy gimnazjalnych, polsko – niemieckich warsztatów teatralnych.

 

Na zdjęciu (od lewej): Zastępca Prezydenta Gorzowa Wlkp. ds. Społecznych pani Alina Nowak, Prezes Zarządu słubickiego Szpitala pan Zygmunt Baś, Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego pani Kazimiera Jakubowska

W TROSCE O NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW

2014-05-05

  Dziś odbyło się szkolenie dla Ratowników Medycznych naszego Szpitala, dotyczące problematyki zastosowań farmakologii w stanach zagrożenia życia dzieci i niemowląt. Jak podkreśla prowadzący szkolenie Michał Kucap, wykładowca z Medycznego Centrum Szkoleniowego w Gorzowie Wlkp., ratownicy rzadziej spotykają się na co dzień z tymi procedurami, stąd konieczne jest przypomnienie tego ważnego działu ratownictwa. „W prowadzonym szkoleniu skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach stricte praktycznych, takich jak np. przygotowanie leków dla najmłodszych pacjentów” - mówi Michał Kucap.

MAŁA LENKA Z WYPRAWKĄ

2014-05-05

 Lenka urodziła się 24 kwietnia i jako kolejne dwudzieste piąte dziecko urodzone w słubickim Szpitalu otrzymała nosidełko – fotelik samochodowy, ubranka oraz akcesoria do pielęgnacji niemowlęcia, w ramach prowadzonej przez nas akcji „Wyprawka dla noworodka”. Szczęśliwej Mamie, pani Anicie Nawrockiej wyprawkę wręczyła Położna Oddziałowa Jolanta Kaznocha.